Ohita valikko

Melan vuosi 2019: Talous ja tehokkuus

Tuotamme palvelukokonaisuuden kustannustehokkaimmalla tavalla.

Eläke- ja vakuutussovelluksen viivästyminen kasvatti liikekuluja merkittävästi. Välttämättömät ICT-panostukset turvaavat palvelutuotannon jatkuvuuden ja mahdollistavat tulevina vuosina digitaalisten palvelujen edelleen kehittämisen asiakkaillemme.

Sijoitusten tuotto 10,8 % oli hyvä. Melan 10 vuoden reaalituotto oli 4,6 %.

Talous

Liikekulut

Kokonaisliikekulut olivat 35,8 miljoonaa euroa (2018: 27,4). Tästä määrästä henkilöstökulut olivat 10,5 miljoonaa euroa (2018: 10,5) ja ICT-kulut 21,6 miljoonaa euroa (2018: 13,8). Kokonaisliikekulut nousivat edellisestä vuodesta 8,4 miljoonaa euroa, mikä johtui vertailuvuoteen 2018 nähden keskeisten tuotantosovellusten uudistamisesta johtuvista korkeammista ICT-kuluista.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoimintamme perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan sijoitussuunnitelmaan. Osakekurssit nousivat lähes kaikilla markkinoilla. Tästä johtuen Melan sijoitusten markkina-arvo kehittyi hyvin ja osakesijoitusten osuus sijoituspääomastamme kasvoi.

Melan sijoitukset olivat vuoden lopussa markkina-arvoltaan 303,7 miljoonaa euroa (2018: 274,7) ilman sijoitustilejä. Vuoden lopussa markkina-arvoisesta sijoituspääomasta oli korko- ja korkorahastosijoituksia 42,0 % ja osake- ja osakerahastosijoituksia 40,1 %. Kiinteistö- ja kiinteistörahastosijoituksia oli 16,5 % ja vaihtoehtoisia sijoituksia 1,4 %. Luvuissa eivät ole mukana omien toimitilojen hallintaan oikeuttavat Kiinteistö Oy Metsätapiolan osakkeet.

Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen nettotuotto oli 11,8 miljoonaa euroa (2018: 4,7). Käyvin arvoin laskettu tulos oli 10,8 % sitoutuneelle pääomalle. Vastaava tuotto oli edellisenä vuonna –3,5 %. Sijoitusten viiden vuoden reaalituotto oli 3,2 % ja kymmenen vuoden reaalituotto 4,6 %. Sijoitustoiminnan tuotto-, riski- ja muita tunnuslukuja sekä niiden laskentaperiaatteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Valtion ja Kansaneläkelaitoksen maksuosuudet

Valtion maksuosuus ilman lomitusta oli 762,2 miljoonaa euroa (2018: 743,8). Valtion osuus kattoi 80,8 % korvausmenoistamme.

Lomitustoiminnan kuluina valtio maksoi 141,2 miljoonaa euroa (2018: 150,1).

Kansaneläkelaitoksen maksuosuus oli 8,7 miljoonaa euroa. Lakiin perustuva Kansaneläkelaitoksen maksuosuus on 27,6 % työajan MATA:n kokonaiskustannuksista.

Asiakkaiden maksuosuus

Asiakkaat maksoivat Melan vakuutusmaksuja 187,5 miljoonaa euroa, josta maatalousyrittäjien osuus oli 174,8 miljoonaa ja apurahansaajien 12,7 miljoonaa euroa. Vakuutusmaksujen lisämaksuaikaa koskevia pyyntöjä tuli lähes saman verran kuin edellisinä vuosina. Kaikkiaan lisämaksuaikaa tarvitsi 3,9 % vakuutetuista. Maksuvaikeudet näkyivät lisäksi lisääntyneinä luottotappioina ollen 0,5 miljoonaa euroa (2018: 0,3).

Vastuuvelka

Sattuneiden vahinkojen korvausmenoon varattua rahaa oli työ- ja vapaa-ajan MATA-vakuutusten korvausvastuissa vuoden 2019 lopussa yhteensä 132,0 miljoonaa euroa. Apurahansaajien MYEL-vakuutusmaksuvastuu kasvoi vuoden 2019 aikana yli 14 miljoonalla eurolla 103,0 miljoonaan euroon.

Taloutta kuvaavat tunnusluvut esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa tarkemmin.

Prosessien ja toiminnan kehittäminen

Melan järjestelmäkehityksen merkittävin hanke on ollut vakuutus- ja eläkesovelluksen toteutusprojekti. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 alussa.

Järjestelmäkehityksessä on edellä kerrotun kärkihankkeen lisäksi tehty lähinnä vain lainmuutosten toimeenpanon edellyttämiä uudistuksia ja asiakaspalveluprosessien kehittämistä. Asiakaskokemuksen kehittämiseksi ja tiedon löytymisen helpottamiseksi uudistetut internetsivut otettiin käyttöön syksyllä 2019.

Uudistimme myös maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntien rekisteröintiin liittyvää järjestelmää. Jatkossa maatalousyrittäjät pystyvät myös itse käyttämään järjestelmää. Tavoitteena on, että maatalousyrittäjät kokisivat hyötyvänsä työterveyshuoltoon kuulumisesta ja näkisivät tilakäynnit osana oman työhyvinvointinsa hoitamista. Järjestelmän määrittely on tehty yhteistyössä työterveyshoitajien ja maatalouden asiantuntijoiden kanssa. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2020.

Riskienhallinta

Toimintaamme ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka ja koko toiminnan kattava riskienhallintasuunnitelma, jonka Melan hallitus hyväksyy vuosittain. Hallitus valvoo suunnitelman toteutumista muun muassa riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien vuosittaisten raporttien pohjalta.

Toiminnassamme keskeisiä ovat ICT-toimintoihin, tietoturvaan ja -suojaan sekä rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyvät riskit. Toiminnan riskejä hallitaan vuosittain laadittavilla johdon ja yksiköiden suunnitelmilla sekä erillisellä hallituksen hyväksymällä sijoitussuunnitelmalla. Tarkempi kuvaus Melan riskienhallintatoiminnoista on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Melan tuotot ja kulut pääryhmittäin vuonna 2019

 

Tuotot 1216 milj. euroa. Valtiolta etuuksien hoitoon 762 milj. e., 63 %. Valtiolta lomitukseen 143 milj. e., 12 % (sis. Välitä vliljelijästä -projektin, 1,6 milj. euroa). Asiakkailta 187 milj. e., 15 %. Muilta eläkelaitoksilta 95 milj.e., 8 %. Kelalta 9 milj.e., 1 %. Sijotuksista 20 milj. e., 1 %.

* sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,6 milj. e

 

Kulut 1216 milj. euroa. Työeläkkeet 936 milj. e., 77 %. Lomitus 143 milj.e., 12 % (sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,6 milj.e.). Luopumisjärjestelmät 48 milj. e., 4 %. Tapaturmakorvaukset 37 milj. e., 3 %. Liikekulut 36 milj. e., 3 %. Muut kulut 16 milj. e., 1 %.

** sis. Välitä viljelijästä -projektin, 1,6 milj. e

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö