Pakollinen vakuutus

MYEL-vakuutus on pakollinen maatilataloutta harjoittavalle viljelijälle, jolla on peltoa ja metsää vähintään viisi MYEL-hehtaaria ja vuotuinen MYEL-työtulo on vähintään 3 900 euroa (v. 2019).

Metsänomistaja vakuutetaan, jos hänellä on metsää vähintään viisi MYEL-hehtaaria. Tällöin metsää pitää olla Etelä-Suomessa vähintään 50 hehtaaria, Keski-Suomessa 75 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa 100 hehtaaria.

Kalastajan on otettava vakuutus, jos häntä verotetaan kalastustulosta ja hänen vuotuinen työtulonsa on vähintään 3 900 euroa (v. 2019).

Poronhoitaja, joka tekee poronhoitotyötä omaan tai paliskunnan lukuun, kuuluu vakuutukseen, jos hänen työtulonsa on vähintään 3 900 euroa vuodessa (v. 2019).

Maatilatalouden harjoittajan perheenjäsenet, jotka asuvat tilalla ja työskentelevät siellä palkkaa vastaan, ovat vakuuttamisvelvollisia. Jos palkkaa ei makseta, vakuutus voidaan tehdä tilalla tehdyn työpanoksen mukaan.

Maataloudessa työskentelevät eläkkeensaajat, joiden vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, kuuluvat pakolliseen vakuutukseen. Vanhuuseläkkeellä olevien vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Tapaturmavakuutus
Pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalle maatalousyrittäjä saa automaattisesti työajan MATA-vakuutuksen. Tapaturmavakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä sattuneet tapaturmat ja näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit.

Työtapaturmavakuutuksen rinnalle voi ottaa Melasta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka korvaa vapaa-ajalla ja harrastuksissa sattuneet vahingot.

Päivitetty 27.12.2018