Yhtiömuotoinen toiminta

Jos maatilataloutta, kalastusta tai poronhoitoa harjoitetaan yhtiömuotoisena, kannattaa aina selvittää, kuuluuko toiminta MYEL-vakuutukseen.

Yhtymät
Maatalousyhtymässä maataloutta harjoittavat vakuutetaan MYELissä yrittäjinä. Yhtymä voi olla esimerkiksi kahden tai useamman henkilön yhdessä omistama tai vuokraama maatila. Osakkaan puoliso ja perheenjäsenet voidaan myös vakuuttaa, jos he osallistuvat maatilan töihin.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Avoimen yhtiön ja kommandiittityön vastuullinen yhtiömies kuuluu MYEL-vakuutukseen, jos hän on henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. Osakkaan puoliso ja perheenjäsenet voidaan myös vakuuttaa, jos he osallistuvat maatilan töihin.

Osakeyhtiö
Osakeyhtiön osakas voidaan vakuuttaa yrittäjänä, jos toimintaa verotetaan maatalouden tuloverolain mukaan. Osakas vakuutetaan, jos hän on johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai hänellä on yksin hallussaan yli 30 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Johtavassa asemassa työskentelevä osakas voidaan vakuuttaa MYELin mukaan myös, jos hän omistaa yhdessä avio- tai avopuolisonsa kanssa tai samassa taloudessa asuvan, osakkaalle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan henkilön kanssa yli 50 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai heillä on yhdessä yli 50 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkaan aviopuoliso voidaan vakuuttaa osakeyhtiön osakkaana, jos hän omistaa vähintään yhden osakkeen.

Päivitetty 15.01.2013