Metsästä

Perustyötulo metsästä lasketaan metsän pinta-alan mukaan. Työtuloa voidaan korottaa, jos maatalousyrittäjä osallistuu metsän hakkuutöihin tai työskentelee viljelmän metsätaloudessa tavanomaista enemmän. Jos yrittäjä on tehnyt hoitosopimuksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa, perustyötuloa voidaan myös alentaa.

Metsähehtaareista karttuvan työtulon lisäksi metsässä tehdystä työstä karttuu lisää työtuloa 100 euroa päivässä.

Vuosityötuloa karttuu metsästä (v. 2019)

Etelä-Suomessa

  • ensimmäisiltä 120 hehtaarilta 64,98 e/ha
  • seuraavilta 280 hehtaarilta 32,49 e/ha

Keski-Suomessa

  • ensimmäisiltä 150 hehtaarilta 51,99 e/ha
  • seuraavilta 350 hehtaarilta 25,99 e/ha

Pohjois-Suomessa

  • ensimmäisiltä 200 hehtaarilta 39,00 e/ha
  • seuraavilta 500 hehtaarilta 19,50 e/ha

Työtuloa ei kartu ylärajan (400 Etelä-Suomessa, 500 Keski-Suomessa ja 700 ha Pohjois-Suomessa) ylittäviltä hehtaareilta. Jos yrittäjällä on metsää eri alueilla, työtuloa karttuu metsäpinta-aloista eri tavalla riippuen siitä, missä kunnassa metsä sijaitsee.

Alueelliset rajat

Kokeile työtulolaskurilla, minkälaisen työtulon saat metsäsi pinta-aloilla.

Päivitetty 27.12.2018