Perheenjäsen

Perheenjäsenenä voidaan vakuuttaa tilalla työskentelevä 18–67-vuotias lähisukulainen, jolle maksetaan rahapalkkaa. Perheenjäseniä ovat yrittäjän lapset, ottolapset, lastenlapset, vanhemmat, isovanhemmat sekä vävyt ja miniät. Myös yrittäjän veljet, sisaret, sedät, tädit sekä veljen tai sisaren lapsi voidaan vakuuttaa perheenjäseninä. Perheenjäsenen avopuolisoa ei vakuuteta MYELissä.

Katso tarkemmin perheenjäsenen vakuuttamisen edellytykset.

Yrittäjän vanhemmat tai lapset voidaan vakuuttaa, vaikka he eivät asuisikaan tilalla. Heidän tulee kuitenkin tehdä työtä viljelmällä päätoimisesti.

Kuolinpesän tilalla työskentelevät lapset vakuutetaan perheenjäseninä, jos leskellä yksinään on hallintaoikeus kuolinpesään.

Vakuutuksen alkaminen
Vakuutus tulee voimaan siitä päivästä, kun palkanmaksu alkoi. Jos työskentely yrityksessä kestää alle neljä kuukautta, vakuutusta ei tarvitse ottaa. Kuitenkin esimerkiksi kotitilalla kirjoilla oleva opiskelija kuuluu vakuutukseen, jos hän tekee töitä tilalla loma-aikoinaan ja hänelle maksetaan palkkaa.

Perheenjäsenen vakuuttaminen ei vaikuta vähentävästi tilan yrittäjien vakuutukseen ja heidän työtuloihinsa.

Vakuutuksen hakeminen
Perheenjäsenen vakuutusta pitää hakea kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun palkanmaksu alkoi. Vakuutushakemukseen pitää liittää mukaan todistus palkanmaksun alkamisesta. Se voi olla pankin kuitti, tiliote palkkasuorituksesta tai ennakonpidätyksessä käytetty lomake.

Vakuutuksen päättyminen
Kun palkanmaksu päättyy tai työnteko yrityksessä päättyy, vakuutus päätetään. Myös perheenjäsenen tilalta muutolla voi olla vaikutusta vakuutuksen päättymiseen. Vapaaehtoinen vakuutus voi päättyä myös irtisanomiseen, vaikka vakuutuksen edellytykset olisivatkin vielä voimassa. Irtisanomisesta pitää ilmoittaa kirjallisesti Melaan.

Vapaaehtoinen vakuutus
Jos perheenjäsenelle ei työskentelystä huolimatta makseta palkkaa, vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena. Työtulo määritellään tällöin työpanoksen ja luontaisetujen perusteella. Perheenjäsen voi ottaa samoin ehdoin myös vapaaehtoisen MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Lomaoikeus
Karjataloudessa työskentelevällä perheenjäsenellä on oikeus vuosilomaan, jos hänellä on pakollinen MYEL-vakuutus. Hän voi myös saada sijaisapua sairauden, tapaturman sekä äitiys- tai vanhempainrahakauden ajaksi.

Vapaaehtoisesti vakuutetuilla ei ole oikeutta lomituspalveluihin.

Päivitetty 27.12.2018