Kalastaja

Kalastaja vakuutetaan yrittäjänä, jos häntä verotetaan kalastustulosta. Vakuutettavaa toimintaa on myös troolin tai nuottakunnan osakkaana tehty kalastustyö sekä osuudella kalastavat. Myös yhtiömuotoisena harjoitettu kalastus kuuluu MYELin piiriin.

Varsinaisen kalastustyön lisäksi vakuutettavaa työtä on kalan käsittely, pyydysten valmistus ja korjaus. Myös saaliin jatkojalostus ja markkinointi ovat MYELin mukaista työtä.

Vakuutus on pakollinen
MYEL-vakuutus on kalastajalle pakollinen, jos työpanos kalastuksesta on vähintään 3 900 euroa vuodessa (2019). Jos työpanos jää alle tämän alarajan, MYEL-vakuutuksen ja työajan MATA-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisena.

Puolison vakuuttaminen
Kalastajan puoliso vakuutetaan MYELin mukaan, jos hän osallistuu yrityksen työhön. Myös avopuoliso voidaan vakuuttaa, jos hän asuu kalastajan kanssa samassa taloudessa ja osallistuu yrityksen työhön. Avopuolison vakuutus alkaa hakemuspäivää seuraavasta päivästä.

Perheenjäsenen vakuutus
Kalastajan perheenjäsen vakuutetaan, jos hän työskentelee kalastusyrityksessä ja asuu kalastajan kanssa samassa taloudessa. Työtulo määräytyy maksetusta palkasta ja luontaiseduista. Jos palkkaa ei makseta, työtulo vahvistetaan työpanoksen mukaan.

Yhtiömuotoinen kalastus
Avoimen yhtymän ja kommandiittiyhtiön vastuullinen yhtiömies tai sitoumuksista vastaava osakas vakuutetaan MYELissä. Omistusosuuden suuruus ja palkanmaksu eivät vaikuta asiaan.

Myös osakeyhtiössä kalastusta harjoittava voidaan vakuuttaa yrittäjänä. Tästä kerrotaan tarkemmin osiossa Yhtiömuotoinen toiminta.

Päivitetty 27.12.2018