MYEL-vakuutus

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös apurahansaajat kuuluvat MYELin mukaisen työeläketurvan piiriin. Tätä lakisääteistä vakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos – Mela.

MYEListä maksetaan vastaavia eläkkeitä kuin muustakin työeläkejärjestelmästä ja eläkettä karttuu samalla tavalla kuin muissakin työeläkkeissä. MYEL nostaa kokonaiseläketurvaa, vaikka vakuutettu olisi lisäksi muussa yrittäjä- tai palkkatyössä.

MYEL-vakuutus on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon, jonka mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja päivärahat.

Etuudet
Työikäinen maatalousyrittäjä saa MYEListä tapaturmaturvan ja oikeuden Mela-sairauspäivärahaan. Jos yrittäjä menettää työkykynsä, hän saa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen. MYEL-vakuutetulla kotieläintuotantoa harjoittavalla maatalousyrittäjällä voi olla oikeus myös lomituspalveluihin.

Eläkeiän lähestyessä yrittäjällä on mahdollisuus saada osa-aikaeläkettä ja luopumistukea. 63–68 vuoden iässä yrittäjä voi jäädä vanhuuseläkkeelle oman valintansa mukaan.

MYEL-vakuutus antaa turvaa myös perheelle. Vakuutetun kuoleman jälkeen leskellä ja lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Päivitetty 28.12.2015