Ohita valikko

Taustatietoa Välitä viljelijästä -projektista

Välitä viljelijästä -projektilla tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä. Projektin pitkäkestoisena tavoitteena on luoda varhaisen välittämisen malli ja muodostaa maatalouden sidosryhmistä toimiva tukiverkko maatalousyrittäjien tueksi.

Taustalla huoli hyvinvoinnista

Suomalaisten maatalousyrittäjien haastava tilanne nousi julkisuuteen Traktorimarssi-mielenosoituksen seurauksena keväällä 2016. Huoli viljelijöiden taloudellisesta ahdingosta, hallinnollisesta taakasta ja viivästyneistä tukimaksatuksista johti siihen, että tuottajajärjestöt vaativat valtioneuvostolta apua maataloussektorin vaikeaan tilanteeseen.

Syksyllä 2016 Suomen hallitus osoitti seuraavan vuoden talousarvioesityksessä maataloudelle 50 miljoonan euron kriisipaketin. Kriisipaketista kohdennettiin miljoona euroa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi.

Mela käynnisti heti vuoden 2017 alussa valtakunnallisesti toimivan Välitä viljelijästä -projektin. Projektin tarkoituksena on tarjota välittömiä tukitoimia ja kehittää pitkävaikutteinen ennaltaehkäisevä varhaisen välittämisen malli maatalousyrittäjien tueksi.

Valtion talousarvioissa vuosille 2018 ja 2019 projektille myönnettiin lisämäärärahaa. Lisämäärärahan turvin projektin toimintaa on mahdollista jatkaa vuoden 2020 loppuun asti. Marinin hallituksen hallitusohjelmassa luvataan turvata Välitä viljeljästä -toimintamalli vaalikauden ajan.

Projektityöntekijät maatalousyrittäjän apuna

Projektiin palkattiin aluksi projektinvetäjä sekä neljä projektityöntekijää, joiden tehtävänä oli tarjota apua haasteellisessa elämäntilanteessa oleville maatalousyrittäjille. Toisena toimintavuotena palkattiin kaksi uutta projektityöntekijää, jotta avuntarpeeseen pystyttiin vastaamaan entistä paremmin. Vuonna 2019 projektiin palkattiin jälleen kaksi uutta projektityöntekijää kahden maakunnallisen hyvinvointihankkeen päätyttyä. Projektityöntekijöitä on nyt yhteensä kahdeksan. Heidän toimialueensa näet sivulta Projektin yhteystiedot.

Projektityöntekijöillä on keskeinen rooli maatalousyrittäjien auttamisessa. Kun avunpyyntö tulee, projektityöntekijä menee tilalle ja näkee tilanteen kokonaisvaltaisesti. Moni viljelijä kokee helpottavaksi jo sen, että pääsee purkamaan omia huoliaan ulkopuoliselle luotettavalle henkilölle.

Myös pidempiaikaista apua tarvitaan toisinaan. Projektityöntekijän suosituksesta viljelijä voi päästä ostopalvelusitoumuksen avulla esimerkiksi terapiaan tai työnohjaukseen tai saada asiantuntija-apua muuhun jaksamista tukevaan toimintaan. Pääasiallisia syitä ostopalvelusitoumuksen hakemiseen ovat ylirasittuneisuus, taloudelliset huolet, uupumus ja ihmissuhdeongelmat. Maatalouden haasteet heijastuvat myös maatalousyrittäjän parisuhteeseen.

Välitä viljelijästä -projektityöntekijöiden rinnalla toimii maakunnallisten hyvinvointihankkeiden työntekijöitä. Hankkeiden työntekijät auttavat omilla toiminta-alueillaan maatalousyrittäjiä samaan tapaan kuin Välitä viljelijästä -projektin projektityöntekijät.

Kynnys avun pyytämiseen madaltunut

Projektin toiminnan aikana yhä useampi viljelijä on saanut apua Välitä viljelijästä -projektista ja kynnys avun pyytämiseen näyttäisi madaltuneen. Apua hakeneilla korostuu sosiaalisen tuen tarve. Jaksamiseen haetaan keinoja yksilöterapiasta, työnohjauksesta ja pariterapiasta. Projektissa on havaittu, että monet viljelijät kaipaavat tukea oman hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden lisäksi myös johtamiseen ja talousosaamiseen.

Vaikuttavuusselvitykset (Suomela 2018, Saari 2019) osoittavat, että Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteet ovat helpottaneet kriisissä olleiden maatalousyrittäjien elämää ja että projektilla on pystytty parantamaan viljelijöiden työkykyä ja selviytymistä tilan toiminnan haasteista.

Varhaista välittämistä

Kriisitoiminnan lisäksi Välitä viljelijästä -projektin tavoitteena on luoda maatalousyrittäjien tueksi varhaisen välittämisen toimintamalli. Tarkoituksena on muodostaa maatalouden sidosryhmistä tukiverkko, joka osaa tunnistaa maatalousyrittäjän uupumuksen ja avuntarpeen, uskaltaa ottaa asian puheeksi ja kykenee ohjaamaan viljelijän asiantuntija-avun piiriin. Projekti on järjestänyt sidosryhmille tapahtumia varhaisen välittämisen teemalla. Tietoisuutta auttamiseen liittyen on näin pyritty lisäämään.

Osana varhaista välittämistä projekti on järjestänyt maatalousyrittäjille muun muassa hyvinvoinnin ABC -kursseja.

Tutkimus projektin vaikuttavuudesta

Melan työkykypalvelut-yksikön päällikkö Pirjo Saaren Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteiden hyödyllisyydestä tekemä lisensiaattitutkimus Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn tarkastettiin Melassa 12.12.2019. Tutkimus tehtiin Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselle.

Saaren lisensiaattitutkimuksesta selvisi, että viljelijät kokivat projektin toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja psykososiaalista kuormitustaan. Sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu asiantuntija-apu että projekti- ja hanketyöntekijöiden tekemä henkilökohtainen auttamistyö koettiin vaikuttaviksi.

Tutkimuskysely lähetettiin maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet ja käyttäneet ostopalvelusitoumuksen 22.11.2018 mennessä. Yhteensä kysely lähetettiin 902 henkilölle ja vastausprosentti oli 42,6 prosenttia.

Lue tutkimus: Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (pdf)

Summary in english: Work ability risk management of agricultural entrepreneurs. The correlation between the Support the Farmer Project and perceived psychosocial stress and work ability (pdf)

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö