MYEL-vakuutusmaksun määrä

Maksuprosentti riippuu vakuutetun iästä kalenterivuoden alussa ja MYEL-työtulon määrästä.

 

Vuoden 2019 alussa alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden vakuutusmaksu alle 26 821,60 euron työtulosta on 13,0140 prosenttia. Vakuutusmaksu nousee liukuvasti 26 821,60 ja 42 148,29 euron väliseltä osalta. 42 148,29 euron työtulon ylittävältä osalta maksu on 24,10 prosenttia.

 

53–62-vuotiailta peritään korkeampaa vakuutusmaksua suuremmasta eläkekarttumasta johtuen. Heillä vastaavat prosenttiluvut ovat 13,8240 ja 25,60.

Päivitetty 27.12.2018