Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

MYEL:n piiriin kuuluvien viljelijöiden, metsätalousyrittäjien, kalastajien ja poronhoitajien sekä apurahansaajien tapaturmat ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (MATAL) mukaan. Ennen 1.1.2016 sattuneet tapaturman ja ammattitaudit korvataan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATA) mukaan.

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä ja työhön liittyvissä tietyissä olosuhteissa sekä MYEL-vakuutetussa apurahatyöskentelyssä ja työhön liittyvissä tietyissä olosuhteissa sattuneet tapaturmat ja näistä töistä tai työhön liittyvistä tietyistä olosuhteista aiheutuneet ammattitaudit.

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei korvaa esimerkiksi viljelmällä sijaitsevan asuinrakennuksen rakennus- ja kunnostustöissä tai perheen tavanomaisessa ruokahuollossa sattuneita tapaturmia. Se ei korvaa myöskään, jos vahinko sattuu yrittäjätyössä, jota verotetaan elinkeinoverolain mukaan tai palkkatyössä.

MATA ja MYEL
MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on automaattisesti voimassa pakollisen MYEL-eläkevakuutuksen rinnalla. Sitä ei tarvitse erikseen hakea. 

Ne maatalousyrittäjät, jotka eivät ole pakollisesti vakuutettuja, mutta tekevät säännöllisesti maatalousyrittäjätyötä, voivat ottaa vapaaehtoisen MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus
Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa yksityistalouden töissä sekä vapaa-ajalla sattuneet vahingot. Vapaa-ajan vakuutuksen voivat ottaa kaikki ne, joilla on työajan MATA-vakuutus.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus on etuihinsa nähden edullinen.

MATA on osa lakisääteistä tapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmää ja Mela on Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) jäsen. Liiton sivuilta pääset tutustumaan lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän pääpiirteisiin.

Päivitetty 20.02.2018