Luopumiseläke (LUEL)

Mela maksaa edelleen aikaisemmin voimassa olleen luopumiseläkelain perusteella myönnettyjä eläkkeitä, vaikka uusia luopumiseläkkeitä ei enää myönnetä.

 

Luopumiseläkkeen maksamisen edellytyksenä on, ettei sen saaja harjoita maataloutta omaan tai yhteiseen lukuun. Varsinaisen viljelyn lisäksi myös maataloustukien hakeminen omaan tai esimerkiksi kuolinpesän nimissä harjoitetun maatalouden osalta on kiellettyä ja siitä voi seurata luopumiseläkkeen lakkauttaminen joko kokonaan tai osittain.

 

Pelloista voi luopua ilman rajoituksia
Suurin osa maksussa olevista luopumiseläkkeistä on myönnetty sillä perusteella, että pellot jätettiin itselle viljelemättä. Samalla luopumiseläkkeen saaja antoi sitoumuksen, joka rajoitti peltojen myyntiä, vuokraamista tai muuta luovuttamista luopumiseläkkeellä ollessa.

 

Luovuttamista koskevat rajoitukset ovat poistuneet kokonaan 1.1.2011. Luopumiseläkkeen saaja voi nyt myydä, lahjoittaa, vuokrata tai muulla tavalla luopua pidättämästään peltomaasta samoin kuin metsä- ja joutomaasta. Tilan tai sen osan voi luovuttaa kenelle tahansa eikä luovutuksesta tarvitse enää ilmoittaa Melaan.

Päivitetty 27.12.2013