Luopumistuki (LUTU)

Luopumistukijärjestelmän voimassaolo päättyi 31.12.2018, jonka jälkeen uusia luopumistukia ei enää myönnetä.

Jotta luopumistuki on voitu myöntää, luopumisen on pitänyt tapahtua lain voimassaoloaikana.

Luopumistukeen ovat olleet oikeutettuja viljelijät ja poronhoitajat, jotka pysyvästi lopettavat maataloustuotannon tai porotalouden harjoittamisen ennen varsinaista eläkeikää.

Etukäteispäätös
Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan kaksi vuotta ennen luopumisiän täyttämistä.

Viljelijä
Viljelijä voi saada luopumistuen luovuttamalla pellot ja tuotantorakennukset sukupolvenvaihdoksessa tilanpitoa jatkavalle. Myös sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle mahdollistaa luopumistuen saamisen.

Poronhoitaja
Poronhoitaja saa luopumistuen luovuttamalla porot ja tuotantorakennukset ja -rakennelmat sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle tai luovuttamalla porot toiselle poronomistajalle.

Päivitetty 04.01.2019