Luopumistuki (LUTU)

Luopumistuki turvaa maatalousyrittäjän toimeentuloa ennen vanhuuseläkeikää silloin, kun yrittäjä toteuttaa sukupolvenvaihdoksen.

Luopumistukeen ovat oikeutettuja viljelijät ja poronhoitajat, jotka pysyvästi lopettavat maataloustuotannon tai porotalouden harjoittamisen ennen varsinaista eläkeikää.

Luopumistukijärjestelmä on voimassa vuoden 2018 loppuun asti. Luopumistuen saaminen edellyttää, että luopuminen tapahtuu lain voimassaoloaikana.

Video luopumistuesta
Ehtiikö luopumistukea vielä hakea? Mitä tulee huomioida, jos haluaa hakea luopumistukea? Videolla Melan Risto Syvälä vastaa näihin kysymyksiin.

Avaa video uuteen ikkunaan.

Viljelijä

Viljelijä voi saada luopumistuen luovuttamalla pellot ja tuotantorakennukset sukupolvenvaihdoksessa tilanpitoa jatkavalle. Myös sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle mahdollistaa luopumistuen saamisen.

Poronhoitaja
Poronhoitaja saa luopumistuen luovuttamalla porot ja tuotantorakennukset ja -rakennelmat sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle tai luovuttamalla porot toiselle poronomistajalle.

Etukäteispäätös
Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava etukäteispäätös luonnosluovutuskirjan perusteella. Hakemuksen voi tehdä ennen varsinaista luopumisikää.

Hakemus
Voit tehdä luopumistukihakemuksen Mela-asiamiehen tai maaseutuelinkeinoviranomaisen luona. Saat lisätietoja myös Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650.

Päivitetty 10.07.2018