Eläkevakuutus

MYEL-eläkevakuutus
MYEL on viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Myös tieteen ja taiteen apurahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaan. MYEL-vakuutus on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

Työeläkkeet
Maatalousyrittäjän työeläke (MYEL) turvaa yrittäjän toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja osa-aikaisen työn aikana sekä turvaa perheen toimeentulon yrittäjän kuoleman jälkeen.

Mela-sairauspäiväraha
MYEL-vakuutetulla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Päivärahaa maksetaan enintään sairausvakuutuksen omavastuuajalta neljännestä sairastumispäivän jälkeisestä päivästä lähtien. Sairastumispäivänä pidetään päivää, jolloin lääkäri totesi sairausloman tarpeellisuuden.

Kuntoutus
Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa maatalousyrittäjän mahdollisuuksia jatkaa entistä työtään tai kouluttaa itsensä uuteen ammattiin. Oikeus MYEL-kuntoutukseen on maatalousyrittäjällä, jonka työkyky on heikentynyt ja sairaus aiheuttaa todennäköisesti uhan tulla työkyvyttömäksi lähivuosina.

Päivitetty 18.12.2018