Turvavarusteet

Putoavat oksat ja latvukset sekä moottorisahan varomaton käyttö ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita metsätöissä. Vaarat tulisi poistaa teknisin keinoin, eristämällä vaaran aiheuttaja taikka muuttamalla työmenetelmiä.

Kaikkia vaaroja ei aina voida poistaa. Henkilönsuojaimilla voidaan suojautua monilta terveysvaaroilta tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Metsureilla turvavarusteet kuuluvat olennaisena osana työhön.

Lainsäädännöllä sekä työnantaja- ja työntekijäpuolen sopimuksilla on päästy siihen, että työsuhteiset metsurit käyttävät henkilön suojaimia työpaikoilla. Maatalousyrittäjällä suojainten hankinta ja käyttö on yrittäjän omalla vastuulla.

Metsurin turvavarustukseen kuuluvat suojakypärää, kuulonsuojaimet, silmikko, turvapusero ja -housut, turvasaappaat, turvakäsineet sekä varustevyö.

Lisää tietoa turvavarusteista ja suojaimista löytyy henkilönsuojaimista.

Päivitetty 11.02.2013