Myrskytuhometsät

Myrskytuhometsän hakkuu vaatii kokemusta ja hyvää ammattitaitoa. Jokainen työvaihe on suunniteltava erityisen huolellisesti, ja turvallisuus on varmistettava joka tilanteessa. Suojaimet ja varusteet on oltava kunnossa. Konevoimaa, esim. vinssiä tai kuormaajaa, on syytä käyttää apuna vaikeissa tilanteissa.

Myrskytuhometsässä ei pidä työskennellä yksin. Yhteydenpito on hoidettava säännöllisesti, ja metsästä kannattaa lähteä samaan aikaan. Työssä on kuitenkin pidettävä riittävä turvaetäisyys, kaksi rungon mittaa työntekijöiden välillä. Jokaisen tulisi osata ensiaputaidot, ja ensiapuvälineet on pidettävä saatavilla.

Työn suunnittelu
Ennen hakkuun aloittamista on tutustuttava tilanteeseen palstalla. Ensin kaadetaan uhkaavasti kallellaan olevat puut. Traktoria on käytettävä apuna pahimpien juurakoiden kääntämiseen ja konkeloiden laukaisuun. Puihin kiinni jääneet katkenneet latvukset ja oksat on pudotettava ennen kaatoa. Puun jännitystilat arvioidaan ennen sahausta ja sahaus aloitetaan kaaren sisäpuolelta. Irti sahatun juurakon kaatuminen ja rungon putoaminen on ennakoitava ja varottava jäämästä alle. Väistöreitti on varmistettava etukäteen. Irti sahatut juurakot kaadetaan, jotta ne eivät jää vaaraksi työmaalle.

Päivitetty 11.02.2013