Lähikuljetus

Vinssit ja kuormaimet aiheuttavat lukuisia vakavia tapaturmia vuosittain kuljetustyössä. Maataloustraktroiin kytketyn kuormaajan käytössä työasento on yleensä huono. Pitkät työpäivät huonossa työasennossa saattavat vaarantaa terveyden.

Maataloustraktori metsäajossa
Traktori on suunniteltu pääasiassa maatalouskäyttöön. Ohjaamoon tarkoitettu eteenpäin ajoon, eikä siellä ole ylimääräistä tilaa. Kuormaimen venttiilipöydän sijoitus ohjaamoon tuottaa vaikeuksia, ja työasentokuormaimen käytössä on huono. Useimmissa traktoreissa joudutaan istumaan ohjauspyörän päällä jalat koukussa istuimella. Traktori voidaan varustaa paremmin metsäajoon sopivaksi lisävarusteilla.

Ajourien tekeminen lumeen tyhjällä koneella helpottaa varsinaista ajoa. Urat kovettuvat, kantavuus paranee, ja traktori liikkuu helpommin. Rinteissä on vältettävä sivuttain ajoa, ja käännökset kannattaa tehdä tasaisella. Käännöksissä on jätettävä riittävä tila sisäkaarteeseen kuorman kääntämistä varten. Ajon tulisi onnistua kerralla. Peruutus kuorman kanssa saattaa olla vaikeaa.

Vinssaus
Traktori asetetaan niin, että vinssaus voidaan tehdä alle 45 asteen kulmassa traktorin pituusakselista. Liian jyrkkä veto sivulta voi kaataa traktorin. Vinssattaessa pidetään vinssin tukijalat maassa ja traktorin käsijarru päällä.

Vinssin ohjauksessa on vältettävä oleskelua vaara-alueella. Äkilliset puun tai vaijerin liikkeet saattavat aiheuttaa tapaturman. Ohjausnarun kanssa kuljetaan juonnettavan taakan takana.

Vinssin vaijeri on pidettävä kunnossa. Säikeinen vaijeri on vaarallinen ja hankala käsitellä. Vaijeria ei saa ohjata käsin vinssattaessa. Käsi takertuu helposti vaijeriin ja ruhjoutuu taittopyörään.

Kuormaus
Vaijerikuormaimen käytössä traktori kaatuu helposti. Kuormainta ohjattaessa on asetuttava vaara-alueen ulkopuolelle. Hydraulikuormaimen irrotus ja kiinnitys traktoriin ovat vaarallisia työvaiheita. Kuormainta tulee säilyttää paikassa, josta se on mahdollisimman helppo kytkeä traktoriin. Nostolaitesovitteisessa kuormaajassa nostolaitteiden virheliike voi aiheuttaa puristumisen kuormaajan ja traktorin väliin. Hydrauliventtiilistön nostaminen ohjaamoon on usein vaikeaa, ja tahaton vivun liike voi aiheuttaa vaarallisen kuormaajan liikkeen. Virtaus kuormaajalle on kytkettävä vasta, kun kuormain, letkut ja lohko on kiinnitetty traktoriin.

Traktori kaatuu herkästi, jos taakka on suuri ja käytetään puominjatketta. Kuormattaessa on käytettävä tukijalkoja. Pidemmällä olevat kasat voidaan hinata maata pitkin riittävän lähelle, jotta ne voidaan nostaa lyhyellä puomilla.

Varasto
Puutavaravarasto tehdään paikkaan, jonne puut on helppo tuoda ja puunostajan viedä pois, ja jossa tukkipuiden jälkimittaus on helppo tehdä. Kuorma-auton kuormaus on myös otettava huomioon. Kasasta ei pidä tehdä liian korkeaa tai jyrkkää, jottei kasa luhistu. Varastopaikkaa ei saa tehdä liian lähelle sähkölinjoja.

Päivitetty 11.02.2013