Kun kotipesä myös työpaikka

Ihmiset arvostavat useimmiten elämässään eniten perhettä ja muita läheisiä ihmissuhteita. Arkielämän rytäkässä ihmissuhteita aletaan kuitenkin helposti pitää itsestään selvinä. Perhe, sukulaiset, ystävät ja vapaa-aika ovat hyvinvoinnin kivijalka, jota esimerkiksi kiire nakertaa huomaamatta. Kun aikaa ei koskaan ole, voi vieraantua ystävistä ja puolisosta, jolloin väärinkäsityksiä, pettymystä ja tyytymättömyyttä syntyy helposti.

Menestyvän maatilan takana on muitakin ihmisiä kuin yrittäjä itse, sillä lähipiirin tuki, kannustus ja palaute muokkaavat sekä ihmistä että yritystä. Maatilayrityksessä perhe- ja työelämä menevät lomittain, mikä asettaa haasteita molemmille elämänalueille. Kun koti on työpaikka, ei ystäviä tai sukulaisia voi kutsua kylään milloin tahansa, eivätkä puolisoiden erimielisyydet jää kotioven taakse. Maatilayrityksen ihmissuhderiskejä pitäisi voida käsitellä yhtä luontevasti kuin kannattavuuslaskelmiakin.

Päivitetty 12.12.2012