Ohita valikko

Välitä viljelijästä -projekti

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Päivi Wallin
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2343 

Prosessin nimi 

Välitä viljelijästä –prosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Prosessissa hallinnoidaan Välitä viljelijästä -projektin asiakastietoja, ostopalvelusitoumuksen myöntöön ja seurantaan sekä sidosryhmäviestintään ja muuhun tiedotukseen liittyviä tietoja 

Asiakastapaamisista tallennetaan asiakkaan asian hoitamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot. Ao. tiedoista voidaan tarkistaa, mistä asioista asiakastapaamisessa on keskusteltu ja minkälaisista jatkotoimenpiteistä on sovittu. 

Ostopalvelusitoumusrekisteriin tallennetaan hakemusten tiedot ja sen tietoja käyttäen pystytään kirjoittamaan asiakkaalle ostopalvelusitoumus. Asiakkaalle lähetetystä sitoumuksesta tallennetaan kopio erilliseen Myönnetyt sitoumukset -kansioon. Ao. kansiosta voidaan tarkistaa sitoumuksen sisältö ja lähettää tarvittaessa kopio kadonneen sitoumuksen tilalle.  

Seurantarekisterin tietojen pohjalta saadaan projektin seurantaan liittyvät tilastotiedot. Laskutustietojen pohjalta voidaan seurata sitoumusten todellista käyttöä sekä lähettää vaikuttavuusselvityskysely henkilöille, jotka ovat sitoumuksen käyttäneet. 

Melan sidosryhmien tiedotukseen käytetään välineenä sähköpostia.

Projektityöntekijä voi asiakkaan suostumuksella ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 
 • Melan käsittelijät 
 • Sidosryhmien yhteyshenkilöt 

 Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot  
 • Organisaation tiedot 
 • Käsittelytiedot 

 Rekisteröidyn henkilötiedot 

Asiakastapaaminen 

 • Asiakkaan nimi 
 • Asiakkaan yhteystiedot 
 • Tuotantosuunta ja muut tilan perustiedot 
 • Asiakkaan tilanteen kartoitus 
 • Selvitettävät asiat 
 • Mahdolliset yhteistyötahot  
 • Jatkotoimenpiteet 

Ostopalvelusitoumukset 

 • Hakemuksen/sitoumuksen numero 
 • Hakijan nimi 
 • Hakijan osoitetiedot 
 • Henkilötunnus 
 • Ikä 
 • Sukupuoli 
 • Hakemuspäivä  
 • Hakemuskerta 
 • Hakuperuste 
 • Myöntämispäivä 
 • Sitoumuksen voimassaoloaika 
 • Mahdollinen jatkoaika tai sitoumuksen peruuttaminen 
 • Tuotantosuunta 
 • Ostopalvelusitoumuksen tukityyppi ja käyttötarkoitus 
 • Tutkimuslupa 
 • Lupa ajankohtaiseen tiedottamiseen 
 • Laskutustiedot (laskun päivämäärä, laskun euromäärä, palveluntuottaja ja laskun id.numero) 

Sidosryhmät 

 • Organisaation nimi 
 • Organisaation osoite 
 • Yhteys- ja varahenkilön nimi 
 • Sähköpostiosoite 
 • Asema/toimi 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastapaamisesta tallennettavat tiedot saadaan tilakäynnillä/tapaamisella asiakkaalta itseltään. 

Ostopalvelusitoumusrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ostopalvelusitoumushakemuksista, jatkoaika- tai peruutuspyynnöistä ja laskuista. 

Sidosryhmien tiedot kerätään julkisista lähteistä. Osa sidosryhmistä on hallinnollisia toimielimiä. Sidosryhmien yhteyshenkilöt toimittavat itse tietonsa.

Asiakkaan suostumuksella projektityöntekijä voi ottaa yhteyttä. Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään (nimi ja puhelinnumero).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tieto sitoumuksen myöntämisestä lähetetään myös sille maakunnallisen hyvinvointihankkeen työntekijälle tai Melan projektityöntekijälle, jonka kautta ostopalvelusitoumushakemus on tullut, mikäli asiakas antaa siihen suostumuksensa hakemuslomakkeella. 

Tietoja yksittäisten asiakkaiden ostopalvelusitoumuksista ei luovuteta muille ulkopuolisille. Tilastotietoja hyödynnetään projektin seurannassa ja tiedotuksessa. Asiakas toimittaa itse saamansa sitoumuksen ja mahdollisen jatkoaikatiedon valitsemalleen palveluntuottajalle.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö