Ohita valikko

Melan vuosi 2021: Toimitusjohtajan katsaus

Koronapandemia vaikutti vuonna 2021 edelleen monella tapaa myös Melan asiakkaiden ja henkilöstömme arkeen. Pandemiasta johtuvat rajoitukset osuivat erityisesti luovilla aloilla työskentelevien vakuutettujemme toimintamahdollisuuksiin.

Henkilöstömme työskenteli pääsääntöisesti etänä koko vuoden. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta palvelumme asiakkaille jatkuivat häiriöttä ja asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Otimme onnistuneesti käyttöön uuden eläke- ja vakuutussovelluksen vuoden alkaessa. Se antaa meille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet jatkaa palvelujemme kehittämistä tulevina vuosina.

Toisen koronavuoden aikana vakuutettujemme työkyvyttömyyseläke- ja tapaturmakorvaushakemusten määrä aleni edelleen. Sama suuntaus näkyy koko työeläkejärjestelmässä. Melan myöntämät omavastuuajan sairauspäivärahatkaan eivät merkittävästi lisääntyneet, kun koronaan liittyvät etuushakemukset ohjautuivat pääosin Kelaan tartuntatautipäivärahoina.

Jatkoimme ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämistä kaikille asiakasryhmillemme edistääksemme vakuutettujemme työkykyä ja -hyvinvointia. Maatalouden kannattavuushaasteet näkyvät asiakkaiden yhteydenotoissa Välitä viljelijästä -projektissa. Vuonna 2022 jatkamme projektia valtion budjetissa osoitetun määrärahan turvin. Projektin tutkitusti tarpeeseen vastaavien toimien vakinaistaminen tulee arvioitavaksi kuluvana vuonna.

Karjataloudessa sijaisavun tarve ja merkitys nousivat erityisesti esille, kun korona levisi laajemmin myös maaseudulla. Toimivien ja laadukkaiden lomituspalvelujen turvaamiseksi jatkoimme aktiivisesti palveluverkoston ja toiminnan kehittämistä. Paikallisyksiköiden koko kasvaa ja määrä supistuu kolmannekseen, kun ensi vuoden alusta lukien 12 yksikköä tuottaa lomituspalvelut karjatalouden harjoittajille.

Sijoitustoimintamme tuotto päättyneeltä vuodelta oli hyvä, 11,8 %. Liikekulumme laskivat ICT-kulujen alentuessa sovellusuudistuksen rakennusvaiheen päätyttyä.

Melan työyhteisön vahvuutta kuvastaa se, että poikkeuksellisissakin olosuhteissa henkilöstömme toimi hienosti yhdessä, asiakkaidemme parhaaksi. Työtyytyväisyyskyselyssä saimme työyhteisönä henkilöstöltämme kaikkien aikojen parhaan arvosanan.

Vuoden 2022 alussa on jo näköpiirissä toiveikkuutta koronatilanteen suhteen. Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne tuo kuitenkin uudet, synkät varjonsa kevääseen. Kriiseissä korostuu huoltovarmuus, ja samalla vakuutettujemme työn merkitys koko yhteiskunnalle. Me puolestaan teemme parhaamme asiakkaidemme työkyvyn ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä asiakkaille, henkilöstölle, hallinnolle ja yhteistyökumppaneille!

Päivi Huotari

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö