Ohita valikko

Tilakäyntien valvonta

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Päivi Wallin
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2343 

Prosessin nimi 

Tilakäyntien valvontaprosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tilakäyntien valvonnassa ylläpidetään maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluvien MATA -vakuutettujen tietoja MATA -vakuutusmaksun laskemista varten. Tilakäynnillä havaitut terveydenvaarat tallennetaan tilakäyntirekisteriin ainoastaan, jos niiden tallentamiseen on saatu maatalousyrittäjältä kirjallinen suostumus. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • MYEL-vakuutetut työterveyshuollon asiakkaat 
 • Työterveyshuoltoa hoitavat palveluntarjoajat 
 •  ProAgrian asiantuntijat 
 • Melan käsittelijät 

 Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot  
 • Yhteystiedot 
 • Rekisterin käyttöoikeustiedot  
 • Työterveyshuoltoon liittyneen yrityksen tiedot 
 • Suunnitellun tilakäynnin ajankohta 
 • Tilakäynneistä tehdyt toimeksiannot 
 • Tilakäyntitiedot ja siihen liittyvät terveydenvaarat 
 • Tilakäynnin perusteella annettavat suositukset 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

Henkilötiedot Asiakkuuden hoitaminen -prosessista. 

Yrityksen tiedot: 

 • sijaintikunta,  
 • tuotantosuunta 
 • sopimuksen alkamis– ja päättymisjankohdat 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Melan asiakkaiden tiedot saadaan Asiakkuuden hoitaminen -prosessista ja Vakuuttaminen prosessista. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tietoja luovutetaan työterveyshuollon palveluntarjoajille ja ProAgrian neuvojaorganisaatiolle ProAgrian tehdessä tilakäyntejä. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö