Ohita valikko

Lomitus

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

 Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Päivi Wallin
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2343 

Prosessin nimi 

Lomitusprosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Lomitustoiminnan hallinnointi, toimeenpano, seuranta ja tilastointi. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Maatalousyrittäjät 
 • Maatalousyrittäjän alle 3-vuotiaat lapset 
 • Lomittajat 
 • Palvelun tuottajat 
 • Hallintohenkilöt 
 • Melan käyttäjät 
 • Sovellustoimittajan käyttäjät 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot  
 • Maatilan tiedot 
 • Yrityksen tiedot
 • Hakemusten ja päätösten perustiedot
 • Lomittajien työvuorosuunnittelu ja palkkaperusteet
 • Toteutuneiden lomitusten tiedot
 • Laskutustiedot

 Rekisteröidyn henkilötiedot 

Maatalousyrittäjä: 

 • Henkilötiedot (Asiakkuuden hoitaminen -prosessista) 
 • Nimi ja henkilötunnus alle 3-vuotiaasta lapsesta 
 • Maatilan tiedot (osoite ja työskentelyolosuhteet)
 • Hakemukset, päätökset, maksetut korvaukset, laskutustiedot ja lomitustiedot 

Lomittaja: 

 • Nimi 
 • Henkilötunnus 
 • Osoite 
 • Sähköpostiosoite 
 • Tilinumero 
 • Palvelusuhteen tiedot, työsopimukset ja työvuorot
 • Palkkaperusteet

Palvelun tuottaja: 

 • Yrityksen perustiedot 

Hallintohenkilö, Melan käyttäjä, Sovellustoimittajan käyttäjä 

 • Nimi 
 • Henkilötunnus  
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 

Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 
 • Käsittelyiden asiakirjatiedot 
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Maatalousyrittäjä: 

 • Rekisteröidyn tiedot haetaan lomitusprosessiin Asiakkuuden hoitaminen -prosessista. 
 • Maatalousyrittäjän lapsen tiedot saadaan maatalousyrittäjältä itseltään. 
 • Kirjalliset vuosiloma-, sijaisapu-, korvaushakemukset ja tilatietolomakkeet 
 • Suullinen tai kirjallinen lomituspyyntö 

Lomittaja: 

 • Työsopimukset 

Palvelun tuottaja: 

 • Kirjallinen korvaushakemus (itse järjestetyssä lomituksessa)
 • Ostopalvelusopimus

Hallintohenkilö, Melan käyttäjä, Sovellustoimittajan käyttäjä: 

 • Paikallisyksikön vastuuhenkilö vastaa oman paikallisyksikkönsä hallintohenkilöiden käyttövaltuuksista 
 • Melan pääkäyttäjä vastaa Melan käyttäjien, sovellustoimittajan ja paikallisyksikön vastuuhenkilön käyttövaltuuksista 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tiedot palvelun tuottajille maksetuista korvauksista luovutetaan verottajalle. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö