Ohita valikko

Välitä viljelijästä -verkosto

Maatalousyrittäjän varhaisen välittämisen malli varmistaa tarvittavan avun ja tuen silloin, kun omat voimasi eivät riitä. Koordinoimamme mallin mukaiseen toimintaan ovat sitoutuneet monet maatalouden yhteistyötahot. Yhdessä muodostamme Välitä viljelijästä -verkoston.

Melan Välitä viljelijästä -verkosto tehostaa maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä.

Verkostoon voivat liittyä kaikki maatalousyrittäjien kanssa yhteistyötä tekevät tahot, kuten esimerkiksi neuvojat, tarkastajat, eläinlääkärit ja yritykset. Sopimuksella he sitoutuvat työssään edistämään varhaisen välittämisen mallin mukaista toimintaa ja saavat siihen koulutusta.

Tavoitteena on, että jokainen, joka kohtaa työssään maatalousyrittäjän, rohkenisi tarvittaessa ottaa puheeksi hänen jaksamistaan tai tilan toimintaa uhkaavat asiat, kun sellaisia on havaittavissa ja ohjaisi hänet avun piiriin. Toiminta perustuu ehdottoman luottamukselliseen kohtaamiseen. Avun piiriin hakeutuminen tapahtuu aina yhteisymmärryksessä ja vain viljelijän omalla suostumuksella.

Lisää varhaisen välittämisen mallista voit lukea Välitän viljelijästä – Työkaluja varhaiseen välittämiseen -oppaasta.

Löydät nettisivuiltamme Välitä viljelijästä -projektin työntekijöiden yhteystiedot sekä listan erilaisista auttavista tahoista, joihin voit ottaa yhteyttä saadaksesi apua: Mistä apua?

Varhainen välittäminen on huolenpitoa

Apua ja tukea on tarjolla jokaisen tarpeisiin. Avun vastaanottaminen ei merkitse epäonnistumista, vaan kykyä löytää ratkaisuja.

Varhaista välittämistä ohjaa neljä sääntöä:

  1. Luottamus, kunnioitus ja hienotunteisuus ovat keskustelussa johtavia periaatteita.
  2. Jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteisymmärryksessä.
  3. Ohjataan tilanteeseen soveltuvan avun piiriin.
  4. Varmistetaan seurannan toteutuminen.

Kuka tahansa voi auttaa

Jos huomaat jaksamisongelmia lähipiirissäsi, ota asia rohkeasti puheeksi. Puheeksiottaja voi olla kuka tahansa: perheenjäsen, ystävä, naapuri, toinen maatalousyrittäjä, tilan toimintaan liittyvä henkilö tai yhteistyökumppani, esimerkiksi lomittaja tai maatalousneuvoja.

Välitän viljelijästä – Työkaluja varhaiseen välittämiseen -oppaasta saat kättä pidempää puheeksiottoon.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö