Työryhmän vetäjälle

Ilmoitettavat tiedot 

Ilmoituksen antaminen 

Muutoksista ilmoittaminen

 

Työryhmän vetäjä on henkilö, joka on mainittu ensimmäisenä apurahan myöntöpäätöksellä ja joka toimii tutkimus- tai työryhmän yhteyshenkilönä apurahan myöntäjään päin.

 

Työryhmän vetäjän on tehtävä ilmoitus Melaan niistä henkilöistä, jotka työskentelevät apurahan turvin tieteellistä tai taiteellista toimintaa harjoittavassa työryhmässä (MYEL 141 a §).

Vuoden 2009 aikana tai sen jälkeen myönnettyjen apurahojen osalta MYEL-vakuutuksen ottaminen on lakisääteinen velvollisuus, joten työryhmän vetäjän ilmoitusta käytetään apurahansaajan vakuuttamisvelvollisuuden selvittämiseen. Melalla on oikeus saada tiedot maksutta.

 

Ilmoitettavat tiedot

Työryhmän vetäjän on ilmoitettava niiden apurahalla työskentelevien henkilöiden nimet ja yhteystiedot, jotka eivät ole työsuhteessa työryhmän vetäjään. Ilmoitus on tehtävä niistä työryhmän jäsenistä, jotka työskentelevät yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja joiden osuus apurahasta on vähintään 1 300 euroa (vuoden 2019 tasossa).

 

Vetäjä ilmoituksessa on mainittava apurahaa koskevien yleisten tietojen lisäksi myös työryhmälle myönnetyn apurahan bruttomäärä ja ryhmän yhteisten kulujen osuus.

 

Ilmoituksen antaminen
Ilmoitus (lomake 4002) on tehtävä kirjallisena Melaan mahdollisimman pian ilmoitettavien tietojen varmistuttua.

 

Muutoksista ilmoittaminen
Lisäksi on annettava uusi ilmoitus, jos ryhmään otetaan uusi jäsen apurahatyöhön tai jos ryhmässä aiemmin työskennellyt henkilö aloittaa työskentelyn uudelleen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään henkilön aloittaessa työskentelyn.

 

Työryhmän vetäjällä ei ole ilmoitusvelvollisuutta jo kertaalleen ilmoitetun henkilön apurahatyöskentelyn päättymisestä, osoitteen muutoksista eikä henkilökohtaisista kuluista. Vastuu vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttavien seikkojen ilmoittamisesta on näiltä osin työryhmän jäsenellä samoin kuin henkilökohtaisen vakuutuksen hakeminen Melasta.

Päivitetty 27.12.2018