Eläkevakuutus

Apurahansaajan työeläketurva karttuu maatalousyrittäjän eläkelain mukaan.

Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia ja/tai Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan.

Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa ja euromäärältään vähintään 1 276,04 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 828,13 euroa (vuoden 2018 tasossa). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviäkin. 

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Apurahansaajan eläkevakuutuksesta on kerrottu tarkemmin Apurahansaajan vakuutusoppaassa.

Päivitetty 28.12.2017