Työtulolaskuri

Maatilatalouden työtulo lasketaan erikseen pellon (= viljellyn maatalousmaan) ja metsän pinta-alasta. Viljellyn maatalousmaan työtuloon vaikuttavat peltohehtaarit ja yrittäjien lukumäärä. Myös vuokramaa, jota viljelet, lasketaan mukaan pinta-alaan.

Metsän työtuloon vaikuttavat metsähehtaarit ja metsän sijainti. MYEL-hehtaareiksi lasketaan metsämaasta Etelä-Suomessa 1/10, Keski-Suomesssa 1/15 ja Pohjois-Suomessa 1/20.

Laskuri antaa tulokseksi viljellystä maatalousmaasta perustyötulon sekä työtulon ylä- ja alarajat, joiden rajoissa yrittäjä voi määritellä työtulonsa. Kun maatalousmaan ja metsän työtulo sekä mahdollinen maatalousverotettu liitännäistyö lasketaan yhteen, saadaan maatilan työtulo.

MYEL-vakuutus on pakollinen, jos peltoa ja metsää on vähintään viisi MYEL-hehtaaria ja vuotuinen MYEL-työtulo on vähintään 3 900 euroa (v. 2019).

Valitse, montako yrittäjää tilalla on ja syötä alat täysinä hehtaareina.
ha
ha