Työvahingon varalle

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa maatalousyrittäjätyössä tai MYEL-vakuutetussa apurahatyöskentelyssä tai näistä johtuvissa olosuhteissa sattuneet tapaturmat. Se korvaa myös näistä töistä aiheutuneet ammattitaudit.

Työtapaturmista ja ammattitaudeista tulee ilmoittaa Melaan 60 päivän kuluessa vahinkotapahtuman sattumisesta.

Pakollinen työajan MATA-vakuutus
Työajan MATA-vakuutus on aina voimassa pakollisen MYEL-eläkevakuutuksen rinnalla.

Lue lisää MYEL-vakuuttamisesta.

Vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus
Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen voivat ottaa ne maatalous-, metsätalous-, kalastus- tai poronhoitotyötä tekevät maatalousyrittäjät, joilla on vapaaehtoinen MYEL-vakuutus. Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen voi ottaa myös ilman MYEL-vakuutusta. Sen sijaan apurahansaaja ei voi ottaa vapaaehtoista työajan MATA-vakuutusta.

Vapaaehtoisen vakuutuksen voi ottaa yrittäjä itse sekä yrittäjän avio- tai avopuoliso,

  • jonka työtulo on pienempi kuin 3 900 euroa vuodessa (v. 2019) tai
  • jonka tilan pinta-ala on alle viisi MYEL-hehtaaria tai
  • joka on alle 18-vuotias tai
  • joka on täyttänyt 68 vuotta tai
  • joka on vanhuuseläkkeellä tai
  • joka on työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä taikka kuntoutustuella eikä hänellä ole velvollisuutta ottaa pakollista MYEL-vakuutusta.

Tilalla työskentelevä perheenjäsen voi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jos hänelle maksettava palkka jää alle 3 900 euron vuodessa (vuonna 2019) tai palkkaa ei makseta lainkaan.

Vapaaehtoisen vakuutuksen edut ovat likimain samat kuin pakollisen vakuutuksen. Etuihinsa nähden vapaaehtoinen vakuutus on hyvin edullinen vakuutus. Se myös korvaa laajemmin kuin monet yksityiset vakuutukset.

Vapaaehtoisen vakuutuksen alkaminen ja päättyminen
Vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus tulee voimaan aikaisintaan hakemuspäivää seuraavasta päivästä alkaen, ei koskaan takautuvasti. Vakuutus päättyy, jos työskentely yrityksessä päättyy tai vakuuttamisen ehdot eivät muilta osin enää täyty. Vakuutetun pitää ilmoittaa näistä muutoksista Melaan.

Jos vakuutettu haluaa lakkauttaa vakuutuksen, vaikka vakuuttamisen edellytykset ovat edelleen voimassa, hänen on irtisanottava vakuutus. Vakuutus päättyy aikaisintaan sinä päivänä, jolloin kirjallinen irtisanominen tuli Melaan.

Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen vakuutusehdot

Päivitetty 27.12.2018