Vuosiloma

Kotieläimiä pitävät maatalousyrittäjät voivat saada kalenterivuodessa 26 päivää vuosilomaa. Vuosilomaoikeus on henkilökohtainen. Vuosiloman saamisen ehtoina on pakollinen MYEL-vakuutus ja maatalouden harjoittaminen päätoimisesti. Kotieläimiä on oltava vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja kotieläintalouden tulee kuulua maatilatalouden tuloverolain piiriin.

Pakollinen MYEL-vakuutus lomituspalveluiden edellytyksenä
Alkavalla maatalousyrittäjällä on lomaoikeus ensimmäisenä yrittäjävuotenaan vain, jos hänen MYEL-vakuutuksensa on voimassa 1.1. lukien. Luovutuksen saajan eli jatkajan on mahdollista saada lomaoikeus jo ensimmäisenä vuotena, jos luopujat siirtävät käyttämättä jääneen lomansa tilan uudelle viljelijälle, enintään kuitenkin yhteensä 26 päivää. 

Vuosilomaa vain päätoimisille maatalousyrittäjille
Vuosilomaa saavat vain päätoimiset kotieläintalouden yrittäjät, jotka osallistuvat päivittäin välttämättömiin kotieläintöihin omalla tehtäväosuudellaanTilalta käsin harjoitettu yritystoiminta ei vie vuosilomaoikeutta, ei myöskään mikään maatalouteen liittyvä tilan ulkopuolinen yritystoiminta eikä opiskelu. Jos maatalousyritystyön lisäksi hakija harjoittaa tilan ulkopuolella Yrittäjien eläkelain YEL-vakuutuksen alaista yritystoimintaa tai hänellä on työ- tai virkasuhde, määritetään hänen päätoimisuutensa ns. työaikavertailun avulla. Maatalousyrittäjällä on oikeus vuosilomaan, jos hänen maatalouteen käyttämä työaikansa on vähintään yhtä suuri kuin muuhun työhön käyttämänsä aika. Työttömyysetuutta saava maatalousyrittäjä ei ole päätoiminen.

Vuosilomaan liittyviä rajoituksia
Vuosiloma on henkilökohtainen, joten lomapäiviä ei voi siirtää toisen käytettäväksi. Kunnan lomittajia käytettäessä tilan kaikkien yrittäjien on pidettävä vuosilomastaan 20 päivää samanaikaisesti, jos kotieläinten määrä on 20 yksikköä tai sen alle. Eläinmäärästä riippumatta myös tilalla, jolla yrittäjien yhteenlaskettu lomituspäivän pituus on 9 tuntia tai vähemmän, lomat on pidettävä samanaikaisesti. Kunnan järjestäessä lomituksen vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita tai pyhäpäivää.

Maatalousyrittäjällä ei ole vuosilomaoikeutta sinä aikana, jolloin hän saa täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruista kuntoutustukea. Vuosilomaoikeutta ei myöskään ole maatalousyrittäjällä, joka saa toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä, työuraeläkettä, vähintään 60 %:n työkyvyn aleneman perusteella myönnettyä tapaturmaeläkettä tai vastaavaa liikennevakuutuslain mukaista korvausta.

Päivitetty 29.12.2016