Sijaisapumaksu

Sijaisavusta peritään maksu. Sijaisavun perusmaksu tunnilta on kolme euroa + 1/5 400 sijasavun alkamisvuoden alussa voimassaolevasta MYEL-työtulosta. Mela ilmoittaa vakuutetuille kunkin henkilökohtaisen sijaisapumaksun suuruuden. Jos vakuutetulla ei ole MYEL-vakuutus voimassa, käytetään sijaisapumaksun perusteena viimeksi voimassa ollutta MYEL-työtuloa kyseisen vuoden indeksiin korjattuna. Kaikki lomituksen maksut ovat verovähennyskelpoisia.

50 prosentin korotus sijaisapumaksuun
Sijaisapumaksua korotetaan 50 prosentilla, jos maatalousyrittäjä on sijaisavun alkaessa työ- tai virkasuhteessa tai hänellä on yrittäjien eläkelain mukainen vakuutus (YEL).

Kun sijaisapua annetaan alle kolmevuotiaan lapsen kotona tapahtuvan hoidon perusteella, peritään maksu 50 prosentilla korotettuna.

Alennusta sijaisapumaksuun
Kelan maksamalta äitiyspäivärahakaudelta sijaisapumaksua alennetaan 50 prosentilla. Sen sijaan vanhempainrahakaudelta ei tätä alennusta saa.

Sijaisapumaksua voidaan myös alentaa perheen toimeentuloedellytysten vuoksi.

Kiinteä sijaisapumaksu
Tuotannon järjestelyjä varten annettu sijaisapu maksaa 13,93 euroa tunnilta vuonna 2019.

Päivitetty 27.12.2018