Maksullinen lomitus

Vuosiloma- ja sijaisapulomitustöiden lisäksi maatalousyrittäjä voi saada maksullista lomittaja-apua omiin kotieläinten hoitotöihinsä. Lisätunteja voi käyttää lomittajan työpäivän jatkeena tai kokonaisina lomituspäivinä, mutta maksullisessakin lomituksessa voidaan lomittajalla teettää vain lomittaja-apua käyttävän maatalousyrittäjän tehtäviin kuuluvia kotieläinten hoitotöitä. Maksullisen lomituksen järjestämisen edellytyksenä on, että paikallisyksiköllä on lomittajia vapaana tai käytettävissä on lomituspalveluyrittäjiä. Lomittajana voi toimia paikallisyksikön palveluksessa oleva lomittaja, ammatinharjoittaja tai lomittajayrittäjä. Maatalousyrittäjän ehdottama tilapäinen lomittaja ei voi lomittaa maksullista lomittaja-apua.

Tuettu maksullinen lomittaja-apu
Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan 120 h vuodessa. Maksu on 14,19 euroa tunnilta vuonna 2019. Myös ne maatalousyrittäjät, jotka järjestävät lomituksensa itse, voivat saada maksullista lomituspalvelua. Maksullista lomituspalvelua voi saada kaikkina viikonpäivinä, myös pyhäpäivisin. 

Täysin maksullinen lomitus
Niin sanottua täysin maksullista lomituspalvelua voivat saada lomituspalveluihin oikeutetut maatalousyrittäjät. Täysin maksullisesta lomittaja-avusta peritään 36,12 euroa tunnilta vuonna 2019. Maksua korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

 

Päivitetty 27.12.2018