Vakuutusmaksulaskuri

Tämä laskuri on kokeilulaskuri. Todellisten vakuutustietojesi mukaisen laskelman vakuutusmaksuistasi löydät asiointipalveluista.

Laskurissa ei ole huomioitu verottajan jälkikäteen perimiä sairausvakuutuksen mukaisia maksuja. 

Korotettua MYEL-vakuutusmaksua peritään vakuutetuilta, jotka kuluvan kalenterivuoden alussa ovat 53–62-vuotiaita, koska heidän eläkekarttumansa on suurempi kuin alle 53- ja yli 62-vuotiaiden.

Saat alennusta työajan MATA-vakuutusmaksusta, jos kuulut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon.

Huomaa, että jos työajan MATA-vakuutus on pakollinen, vapaa-ajan vakuutusmaksun perusteena käytetään vähintään 14 360 euron (v. 2019) vuosityöansiota.