Lapset maatilalla

Maatila tarjoaa lapsille hyvän kasvuympäristön, josta löytyy runsaasti virikkeitä. Sen lisäksi, että maatila on maatalousyrittäjäperheen koti, on se myös aikuisten työympäristö.

Vanhemmilla on aina vastuu tilan turvallisuudesta. Tapaturmariskiä aliarvioidaan usein. Aikuisten tehtävä on kartoittaa turvallisuusriskit tilalla sekä opastaa ja neuvoa lapsia toimimaan turvallisesti ja välttämään vaaranpaikkoja. Aikuiset antavat lapselle esimerkin omalla toiminnallaan - lapset saavat mallin aikuisilta.

Maatiloilla tapahtuvissa tapaturmissa loukkaantuu vuosittain satoja lapsia. Eniten tapaturmia lapsille sattuu koneiden kanssa. Muita tyypillisesti tapaturmille altistavia tekijöitä ovat kotieläimet, rakenteilla olevat rakennukset. Lapsi on toiminnassaan kekseliäs, jopa arvaamaton ja samalla varsin kokematon.

Lasten turvallisuuden edistäminen maatiloilla on hyvä nähdä ennakoivana ja vaiheittain etenevänä toimintana.

Päivitetty 01.06.2017