Terveys, toimintakyky ja työkyky

Terveyttä ja toimintakykyä on yleensä kuvattu yksilön koko työkyvyn perustana. Terveyden heikkeneminen uhkaa työkykyä, kun taas hyvä terveys tukee sitä. Toimintakyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä eli toimintakykyyn ja terveyteen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Muutos toimintaympäristössä voi vaikuttaa koettuun työkykyyn. Jos yrittäjä esimerkiksi kokee, että hallinnollinen taakka käy liian suureksi, syntyy epäsuhtaa työn vaatimusten ja hallinnan välillä. Tällöin yrittäjä kokee, ettei oma osaaminen enää riitä yritystalouden vaatimuksiin ja muuttuneisiin olosuhteisiin, ja koettu työkyky heikkenee.

Työterveyshuollon kumppanuus yrittäjälle tärkeä
Terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä asioita, joihin on itse helpompi vaikuttaa, ovat mm. riittävä lepo, fyysisen ja henkisen kunnon hoitaminen sekä terveelliset elintavat. Myös säännölliset terveystarkastukset auttavat huomaamaan piileviä terveysriskejä. Siksi työterveyshuollon kumppanuus on yrittäjälle tärkeää.

Päivitetty 10.05.2017