Luopumisjärjestelmä

Luopumistukihakemus LUTU-2015 (5028)
Avaa
Viljelysitoumus 1, LUTU-2015 (5029)

Sukupolvenvaihdosluovutus

Avaa
Viljelysitoumus 1Y, LUTU-2015 (5029b)

Sukupolvenvaihdosluovutus Ay, Ky, Oy

Avaa
Viljelysitoumus 2, LUTU-2015 (5030)

Sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus

Avaa
Luopumustukisitoumus 1P, LUTU-2015 (5031)

Porotaloustilan sukupolvenvaihdosluovutus

Avaa
Luopumustukisitoumus 2P, LUTU–2015 (5032)

Lisäporot

Avaa