Lomitus

Näitä lomakkeita voi vain ladata ja tulostaa, ei tilata. TTS-lomakkeita ei voi täyttää koneella.

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus (2666)
Avaa
Valtakirja sijaisavun hakemiseen (2667)
Avaa
Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus vuodelle 2020 (2665)
Avaa
Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten (2723)
Avaa
Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus (2712)
Avaa
Oikaisuvaatimus Melalle paikallisyksikön tekemään lomituspäätökseen (2724)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - vasikat (2750)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - lypsylehmät (2751)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - hiehot (2752)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - naudanlihan tuotanto (2753)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - lihasiat (2754)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - emakot ja porsastuotanto (2755)
Avaa
TTS-Manager työajankäyttölaskelma - muut siat ja karjut (2756)
Avaa
Munituskanalan hoitotyöt ja työmenetelmät (2604)
Avaa
Muiden kotieläinten hoitotyöt ja työmenetelmät (2605)
Avaa
Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus vuodelle 2020 (2651)
Avaa
Porohoitajan sijaisapuhakemus (2660)
Avaa
Poronhoitajan sijaisavun korvaushakemus (2661)
Avaa
Poronhoitajan sijaisapukorvaushakemuksen liite (2659)
Avaa
Selvitys oppisopimusoppilaan kustannuksista (2725)
Avaa
Turkistuottajan itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus 2019 (2652)
Avaa