Työhyvinvointi

Melan työhyvinvointityötä ohjaa 3T-periaate:
Haluamme tuottaa asiakkaillemme terveyttä, turvallisuutta ja työhyvinvointia.

Välitämme tietoa työturvallisuudesta, työterveydestä ja työhyvinvoinnista sekä tarjoamme työhyvinvointia ja työkykyä tukevia palveluita. Rahoitamme myös työturvallisuutta ja -hyvinvointia edistävää tutkimusta.

Tavoitteemme on evästää asiakkaitamme luomaan turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa työ sujuu ja ihminen voi hyvin.

Työhyvinvointiohjelma
Ohjelman tavoitteena on lisätä terveitä työvuosia ja edistää sitä, että maatalousyrittäjät irrottautuvat työstään terveenä myös lomalle ja eläkkeelle.

 

Päivitetty 23.05.2017