Hengitys

Hengityksensuojaimia on eri tyyppisiä. Suojaimen suojaustehokkuuteen ja käyttömukavuuteen vaikuttavat suojaimen tyyppi, onko ilmassa pölyjä vai kaasuja. Eri epäpuhtauksia voi esiintyä myös yhtäaikaa. Myös työn fyysinen kuormittavuus sekä käyttäjän henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten kunto ja terveydentila vaikuttavat käyttömukavuuteen.

Suojaimia on toimintaperiaatteeltaan kahdenlaisia: suodattavia suojaimia, jotka suodattavat ilman epäpuhtauksia sekä eristäviä suojaimia, jotka johtavat puhdasta ilmaa käyttäjän hengitysvyöhykkeelle.

Yhdistetyt suojaimet
Useissa töissä on sekä pölyjä että kaasuja. Tiettyihin suojaimiin on saatavissa yhdistettyjä suodattimia, joissa on sekä pölyn- että kaasunsuodattimet. Esimerkiksi puolinaamariin voi laittaa yhdistelmäsuodattimen A2-P2, joka suojaa torjunta-aineiden höyryiltä ja pieniltä pisaroilta.

Kaasunsuodattimet
Kaasun- eli aktiivihiilisuodattimin varustetut suojaimet suojaavat erilaisilta kaasuilta ja höyryiltä. Ne eivät suojaa pölyltä. Kun valitaan suojain, on tunnettava kaasu jota vastaan suojaudutaan. Kemiallisen aineen myyntipakkauksesta tai käyttöturvallisuustiedotteesta selviää, millainen suodatin tarvitaan. Kaasun tai höyryn pitoisuus vaikuttaa myös suojaimen valintaan. Suodattimen käyttöaika riippuu suodattimen kaasunsitomiskyvystä, kaasu- tai höyrypitoisuuksista, ilman kosteudesta sekä käyttäjän hengitystilavuudesta ja -taajuudesta. Suodatin on vaihdettava heti, kun kaasun haju tulee suodattimen läpi.

Hiukkassuodattimet
Hiukkassuodattimet suodattavat pölyjä ja hiukkasia kuten muokkauspölyä ja viljanpölyä, mutta eivät kaasuja. P2-luokan suojain tai hiukkassuodatin soveltuu maatalouden yleissuojaimeksi, mikäli käsiteltävä materiaali ei ole homehtunutta. Homehtunut materiaali sisältää homeiden ja bakteerien pienikokoisia itiöitä, joilta tulee suojautua P3-luokan suojaimella.

Päivitetty 06.02.2013