Ohita valikko

Tyytyväisyys lomituspalveluihin laskenut hieman

Lomituksen asiakkaiden antama yleisarvosana lomituspalveluille on laskenut hieman kahden viime vuoden aikana. Asia selviää Kantar TNS Agrin keväällä toteuttamasta Maatilojen kehitysnäkymät 2024–2032 -tutkimuksesta. Tutkimuksessa lomituspalveluille annettiin kouluarvosana-asteikolla 4–10 yleisarvosanaksi 7,90, kun vuonna 2022 arvosana oli 8,09. Vastaajat kokivat lomitushallinnon asiakaspalvelun muutosten heikentäneen palvelua. Etenkin lomitushallinnon tavoitettavuuteen toivottiin parannusta.

Vuonna 2022 käynnistettiin lomituksen paikallisyksikkörakenteen kokonaisuudistus, jonka myötä 38 paikallisyksikköä yhdistyivät 12 suuremmaksi alueelliseksi kokonaisuudeksi. Riittävän suurilla lomitusyksiköillä on pyritty turvaamaan lomituspalvelujen sujuva järjestäminen, kun kotieläintilojen määrät ovat vähentyneet vuosittain noin 5–7 prosentilla. Nyt tehdyssä tutkimuksessa lomitusyksiköiden yhdistyminen sai osakseen sekä kritiikkiä että kiitosta. Tutkimuksen avoimien vastausten perusteella joillakin alueilla palvelu oli asiakkaiden mielestä parantunut yhdistymisen jälkeen. Toisaalta yhdistymisen myötä muuttuneet toimintatavat, kuten keskitetty asiakaspalvelu, herättivät myös kritiikkiä.

– Paikallisyksiköiden yhdistämisessä myös toimintatapoja yhtenäistettiin. Tällä oli tarkoitus muun muassa varmistaa asiakkaiden tasapuolinen kohtelu koko alueella. Muuttuneiden toimintamallien omaksuminen kuitenkin ottaa aikaa, toteaa johtaja Päivi Wallin Melasta.

Lomituspalveluiden toiminnan eri osa-alueille annetut arvosanat olivat pääosin heikentyneet kahden vuoden takaisesta. Eniten heikennystä nähtiin lomitushallinnon tavoitettavuudessa, joka sai arvosanaksi 7,87 (2022: 8,14) sekä tiedonsaannin riittävyydessä ja selkeydessä, joka sai arvosanaksi 7,77 (2022: 7,98).

– Lomitus on kotieläintuottajille korvaamattoman tärkeä palvelu. Mela jatkaa yhteistyötä lomitusyksiköiden kanssa toiminnan kehittämiseksi sekä muun muassa asiakastyytyväisyyden ja lomituspalveluiden saatavuuden parantamiseksi, Wallin kertoo ja kannustaa myös lomitusyksiköitä käymään tutkimuksen tuloksia läpi lomituksen yhteistyöryhmässä sekä pohtimaan kehitystoimia tulosten pohjalta.

Lomittajapulasta huolimatta sijaisavun saaminen säilynyt lähes ennallaan

Tutkimuksessa 66 % asiakkaista kertoi saaneensa sijaisapua aina tai lähes aina silloin, kun ovat sitä tarvinneet. Vuonna 2022 vastaava luku oli 67 %. Suurimmaksi syyksi siihen, miksei sijaisapua saatu, vastaajat ilmoittivat, ettei kunnalla ollut tarjota lomittajaa. 12 % vastaajista ilmoitti, ettei ollut käyttänyt sijaisapua, koska se oli liian kallista.

Lomittajien ammattitaitoa arvostetaan

Lomittajien ammattitaito arvioitiin suunnilleen samalle hyvälle tasolle kuin vuonna 2022. Kunnan lomittajiin erittäin tyytyväisten osuus oli jopa noussut 42 prosentista 43 prosenttiin. Avoimessa palautteessa tuli kuitenkin esille vastaajien huoli ammattitaitoisten ja luotettavien lomittajien riittävyydestä. Lomittajille toivottiin myös lisää koulutusta koneiden käyttöön. Ostopalvelulomittajiin oltiin edelleen tyytyväisempiä kuin kunnan lomittajiin.

Kahden vuoden välein kerättävä Kantar Agrin Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimus on laaja, kaikkia maatiloja koskeva kyselytutkimus, joka tuottaa tietoa maatalousyrittäjiltä päättäjille, elinkeinolle ja alan toimijoille. Kysely toteutettiin nettikyselynä maalis-huhtikuussa 2024.

Lisätietoja: asiantuntija Marketta Ahlsten, Melan lomituspalvelut-yksikkö, puh. 029 435 2265, lomitus(at)mela.fi
Lisätietoja tutkimuksen toteuttamisesta: Reijo Pirttijärvi, Kantar Agri, puh. 040 865 2363

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö