Ohita valikko

Opas turvalliseen metsätyöskentelyyn ilmestynyt

Metsänhoitotyössä sattui viime vuonna myös kuolemaan johtaneita tapaturmia. Tapion laatiman ja Melan rahoittaman metsätöiden työturvallisuusoppaan tarkoituksena on opastaa metsänomistajia tapaturmariskien ennakointiin, jotta riskitilanteilta vältyttäisiin.

Metsänhoitotöissä sattuu paljon tapaturmia: viimeisen viiden vuoden aikana tapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet 196:sta 446 tapaturmaan. Kuolemaan johtaneita tapaturmia metsätöissä sattuu noin kerran kahdessa vuodessa, ja yleisimmin niissä on syynä kaatuvan puun alle jääminen. Viime vuonna kuolemaan johtaneita tapaturmia sattui peräti kaksi, joista kumpikin liittyi konkelopuun kaatamiseen. Tilastojen valossa juuri myrskytuhopuiden kaatoon liittyy merkittävä tapaturmariski, ja niiden kaataminen tulee suunnitella erittäin huolellisesti tai antaa se ammattilaisen tehtäväksi.

Epätasainen maasto ja kaatuvat puut aiheuttavat tapaturmia

Puolet metsänhoitoon liittyvistä tapaturmista sattuu puutavaraa tehdessä, ja selvästi eniten tapaturmia aiheuttavat epätasainen maasto, juurakot, kannot ja kaatuvat puut. Eniten vammoja aiheutuu nyrjähdyksistä, sijoiltaanmenoista ja haavoista, jotka johtuvat muun muassa kaatumisista, liukastumisista, kompastumisista ja erilaisten työkalujen käytöstä.

Monet metsänomistajat tekevät itse hoito- ja hakkuutyöt metsissään. Metsätöitä voi tehdä myös turvallisesti, kunhan työympäristön vaarat kartoitetaan huolellisesti ja arvioidaan riskit. Turvallinen työskentely metsätöissä edellyttää työntekijän ammattitaitoa ja kokemusta, hyvää työvälineiden kuntoa sekä olosuhteiden kartoittamista ja ennakointia. Lisäksi henkilökohtaiset suojaimet ja työsuorituksen mukaiset turvavarusteet ovat tärkeitä.

Turvavarusteiden käyttö moottorisaha- ja raivaustöissä on erityisen tärkeää, vaikka työsuoritus olisi lyhyt ja rutiininomainen. Vaarallisimmat työvaiheet, kuten myrskytuhopuiden kaatamiset, kannattaa jättää ammattilaiselle.

Mela rahoitti oppaan turvalliseen metsänhoitoon

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela myönsi työturvallisuusapurahan Tapiolle metsänhoitotyöhön liittyvän työturvallisuusoppaan tekemiseen. Työturvallisuus omatoimisissa metsätöissä -oppaan tarkoituksena on opastaa metsänomistajia ennakoimaan tapaturmariskejä niin suunnittelu- ja tarkastuskäynneillä kuin varsinaisissa metsätöissäkin. Oppaassa käsitellään metsässä eteen tulevia riskitilanteita ja metsänomistajien yleisimpiä, omatoimisesti tekemiä töitä työturvallisuuden näkökulmasta.

”Oppaaseen on koottu monipuolisesti metsätöiden työturvallisuuteen vaikuttavia ja sitä parantavia asioita. Metsätyöt ovat monelle yrittäjälle tunnetusti tärkeä väylä huolehtia omasta mielen hyvinvoinnista ja liikunnasta, ja kannustankin tähän lämpimästi, kunhan olosuhteet ja riskit arvioidaan huolellisesti ja niihin varaudutaan. Kevään myötä ovat alkaneet taas metsänhoitotyöt, istutukset, kylvöt ja taimikonhoitotyöt, joten oppaaseen olisi tärkeää tutustua ennen töihin ryhtymistä”, toteaa Pirjo Saari Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

 

Opas löytyy Tapion verkkosivulta, josta sen voi ladata PDF-versiona.
Voit avata PDF-muotoisen oppaan myös suoraan tästä linkistä.

Tilastotietoa metsänhoitotöissä sattuneista työtapaturmista vuosina 2010–2023 (pdf)

Lisätietoja
Pirjo Saari, Työkykypalvelut-yksikön päällikkö, pirjo.saari(at)mela.fi tai p. 029 435 2460
Sanna Helve-Tuomainen, tapaturmayksikön päällikkö, sanna.helve-tuomainen(at)mela.fi tai p. 029 435 2362

Lisätietoja Työturvallisuus omatoimisissa metsätöissä -oppaasta:
Ari Nieminen, asiantuntija, Tapio, ari.nieminen(at)tapio.fi
Arja Peltomäki-Vastamaa, projektinvetäjä, Mela, arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi tai p. 029 435 2459

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö