Ohita valikko

Vuokrareskontra

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Jarmo Aalto
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2369 

Prosessin nimi 

KoKi-kiinteistönpidon vuokrareskontraprosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Melan sijoituskiinteistöjen vuokralaisten tiedot/vuokrasopimukset ja vuokravalvonta.  

Järjestelmää käytetään CGI Suomi Oy:n pilvipalveluna. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

  • Vuokralaiset 
  • Käsittelijöiden tiedot (Melan käsittelijä ja vuokravälittäjä)

 Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

  • henkilötiedot  
  • vuokraustiedot 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

  • Nimi 
  • Osoite 
  • Henkilötunnus 
  • Puhelinnumero 
  • Vuokrauskohde  
  • Vuokra+erilliskorvaukset 

 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan vuokralaisilta tai vuokralaisvälittäjältä ja kiinteistösihteeri tallentaa tiedot ohjelmaan manuaalisesti. 

Ohjelmaan siirtyvät viitesuoritukset pankista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Vuokralaisten maksamat ennakot ja saatavat vuokralaisilta kirjauslistat Melan pääkirjanpitoon kerran kuussa. Vuokralaisen henkilötiedot perintätilanteissa perintätoimistolle ja ulosottoviranomaisille. 

 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö