Ohita valikko

Mela-sairauspäiväraha

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Sanna Helve-Tuomainen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2361 

Prosessin nimi 

Mela-sairauspäivärahaprosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Mela-sairauspäivärahaprosessin tarkoitus on käsitellä ja maksaa sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päiväraha MYEL-vakuutetuille. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 
 • Melan käsittelijät 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot (nimi, yhteystiedot, Melan henkilöid)
 • Hakemus-, käsittely- ja päätöstiedot sekä maksutiedot 
 • Kelan ratkaisutiedot 
 • Valvontalistat-tiedot 
 • Takaisinperintä- ja korvausten palautustiedot 
 • Arkistointinumeron teko 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

 • Henkilötunnus 
 • Nimitiedot 
 • Pankkitiedot 
 • Suoramaksutiedot 
 • Veron euromääräinen raja 
 • Terveystiedot: diagnoosi ja ICD10 koodi 

 Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 
 • Käsittelyiden asiakirjatiedot 
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Sovellus vastaanottaa Kelan välittämät omavastuuajan tiedot ja MYEL-vakuutettujen asiakkaiden sähköisesti tekemät Mela-sairauspäivärahahakemukset. Melan käsittelijä (tapaturmayksikkö, asiamiehet) voi myös tehdä hakemuksen tapaturma-asiakirjojen perusteella. 

Asiakkuuden hoitaminen-, Tapaturma- ja Vakuuttaminen prosesseista saadaan muut prosessissa tarvittavat tiedot. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Lakisääteisestä velvoitteesta tietoja luovutetaan: 

 • Maksunsiirron kautta pankeille 
 • Vuosi-ilmoitus verottajalle 
 • Hakemukset ja päätökset talletetaan asiakkuuden hoitaminen-prosessiin 
 • Melan kirjanpitoon 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa käytetään automaattista käsittelyä mutta ei profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö