Ohita valikko

Melan vuosi 2019: Henkilöstö

Varmistamme, että henkilöstövoimavarat vastaavat kehittyvän toimintamme tarpeisiin.

Perustehtävämme hoidon lisäksi keskitimme henkilöstöresursseja erityisesti eläke- ja vakuutussovellushankkeeseen. Jatkoimme strategiamme mukaisesti yhdessä tekemisen kulttuurin istuttamista tehostaaksemme toimintaamme ja tukeaksemme henkilöstömme työviihtyvyyttä.

Tuimme henkilöstömme työhyvinvointia ja osaamista monipuolisesti.

Henkilöstövoimavarat

Henkilöstöstrategiamme mukaisesti: Työssään hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan asiakaskokemuksen asiakkaillemme.

Tuimme yhteisillä tilaisuuksilla ja viestinnällä yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistamista. Osaamisen varmistamisessa huomioimme erityisesti eläke- ja vakuutussovellushankkeen vaatimukset ja merkittävän kuormituksen. Sovitusti keskityimme esimiesten valmennuskokonaisuuteen, josta saimme hyvää palautta.

Perustehtäviemme hoidon lisäksi keskitimme henkilöstöresursseja erityisesti eläke- ja vakuutussovellushankkeeseen. Nettohenkilömäärän kehitys oli aleneva henkilöstöstrategian linjausten mukaisesti.

Vuoden 2019 lopussa Melassa työskenteli 192 toimihenkilöä mukaan lukien asiamiehet (31.12.2018: myös 192). Vuoden keskimääräinen nettohenkilömäärä eli varsinainen toimihenkilövahvuutemme oli 169,4 (2018: 175,6). Lisäksi Välitä viljelijästä -projektissa oli kymmenen määräaikaista toimihenkilöä.

Asiamiehiä toimihenkilöistä oli 37, joista 26 oli päätoimisia. Asiamiesten nettohenkilömäärä vuoden lopussa oli 32,0. Päätoimisten asiamiesten suhteellinen osuus on lisääntynyt viime vuosina. Asiamiesten päätoimisuus antaa paremman mahdollisuuden töiden järjestelyille huomioiden myös ammattitaidon ylläpitämisen.

Vuoden lopussa työsuhteessa olevista toimihenkilöistä 71 % oli naisia ja 29 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä oli 47,6 vuotta (2018: 47,7).

Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 8,9 miljoonaa euroa, mikä oli noin 0,2 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2018. Välitä viljelijästä -projektin toimihenkilöiden palkat eivät sisälly edellä kerrottuun summaan.

Uusia vakinaisia toimihenkilöitä palkkasimme vuoden aikana kymmenen. Eläkkeelle siirtyi vuoden aikana viisi henkilöä. Eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,8 vuoden iässä (2018: 64,4).

Sairauspoissaolomme nousivat hieman 3,0 prosenttiin (2018: 2,7 %). Sairauspoissaolot ovat edelleen varsin alhaiset verrattuna työllisten keskiarvoon. Henkilöstömme vaihtuvuus oli 5,5 % (2018: 8,7%). Vaihtuvuudesta puolet aiheutui eläköitymisestä. Pääkonttorin vaihtuvuus oli 3,4 %, ja asiamiesten vaihtuvuus oli 13,9 %. Alhaiseen vaihtuvuuteen vaikuttavat muun muassa hyvä työviihtyvyys ja esimiestyö, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen onnistuminen sekä varhaisen tuen toimien vaikuttavuus.

Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi organisaatio, johtaminen, työyhteisö, työn sisältö ja henkilö itse sekä hänen voimavaransa. Olemme panostaneet erityisesti työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen tukemiseen. Uudistimme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman paremmin asiaa tukevaksi. Olemme viestineet asiasta aktiivisesti ja sopineet tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Lähdimme myös mukaan Väestöliiton perheystävällinen työpaikka -hankkeeseen. Tavoitteenamme on tukea työn ja perhe-elämän yhteensovittamista elämän eri tilanteissa sekä edistää perheystävällistä asennetta työelämässä. Olemme luvanneet, että perheystävällinen asenne näkyy ja kuuluu työpaikallamme.

Työyhteisön kehittämiseksi olemme pitäneet yhdessä tekemisen kulttuuria esillä kaikessa toiminnassamme sekä tuoneet esiin luottamuksen ja toisen työn arvostuksen tärkeyden. Luottamuksen lisäämiseksi ja muutoksen varmistamiseksi olemme sopineet yhteisistä kehittämistoimenpiteistä.

Työhyvinvoinnin tukemiseksi olemme kouluttaneet esimiehiä työhyvinvointia tukevaan esimiestyöhön. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi teimme henkilöstölle kyselyn, jotta osaisimme paremmin kohdentaa työhyvinvointitoimenpiteemme. Tuimme jaksamista erilaisilla tapahtumilla ja fyysistä työkykyä tukevilla toimilla.

Merkittävä tekijä työhyvinvoinnissa on työssä jaksamista tukeva varhaisen tukemisen malli ja työterveyshuollon hyvä yhteistyö. Näitä toimintoja kehitimme hyvässä yhteistyössä kuluneen vuoden aikana.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö