Ohita valikko

Työterveyshuolto

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–67-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ja neuvoo yrittäjää terveyden, työkyvyn ja työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työterveyspalvelut ovat ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita ovat:

 • tilakäynnillä tehtävät työolosuhdeselvitykset
 • terveystarkastukset.

Näiden lisäksi asiakas ja palveluntarjoaja voivat sopia erikseen sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kautta voi päästä kuntoutukseen ja saada kuntoutuksen ajalta tulonmenetystä korvaavaa kuntoutusrahaa.

Yksityinen vai julkinen?

Voit valita yksityisen tai julkisen työterveyshuollon. Yrittäjälle itselleen työterveyspalveluiden hankinta on vapaaehtoista. Jos toimit myös työnantajana, sinulla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut työntekijöillesi.

Tilakäynnit

Maatalousyrittäjien työpaikkakäynnillä eli tilakäynnillä tehtävä työolosuhdeselvitys on työterveyshuoltosi perusta.

Tilakäynnillä ovat mukana työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija. Lisäksi tilakäynnille voivat osallistua työfysioterapeutti ja/tai työterveyslääkäri. He tutustuvat työoloihisi, arvioivat kanssasi työn kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä mittaavat tarvittaessa muun muassa melua, valaistusta ja kaasuja.

Työolosuhdeselvitys laaditaan yhteistyössä sinun kanssasi, koska sinä olet oman työsi asiantuntija. Työterveyshuollon tehtävänä on työsi terveydellisten merkitysten arviointi. Selvityksen tavoitteena on kehittää työolosuhteitasi terveyttäsi, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi tukeviksi. Työterveyshuolto antaa ohjeita ja neuvoja, miten voit itse vaikuttaa työsi terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa.

Tilakäynti tehdään ensimmäisen kerran silloin, kun olet liittynyt työterveyshuoltoon ja sen jälkeen 1–4 vuoden välein, tarpeista riippuen. Tilakäyntien välillä työolosuhteista keskustellaan terveystarkastuksissa.

Työterveyshuoltosovellus

Melan työterveyshuoltosovellus toimii maatalousyrittäjien ja työterveyshuollon yhteisenä työkaluna maatalouden työolojen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Työterveyshuoltosovelluksessa voit hallinnoida omia tietojasi, arvioida omia kuormitustekijöitäsi ja pitää yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi.

Sovellus muistuttaa sinua tulevista tilakäynneistä ja se toimii sähköisenä työkaluna työoloselvityksen tekemisessä, raportoinnissa ja seurannassa. Saat sovelluksen kautta esitietolomakkeen, jonka voit täyttää ennen tilakäyntiä. Esitietolomakkeella antamasi tiedot rakentavat osaltaan työoloselvitystä ja siitä koostettavaa raporttia. Selvitykseen voidaan liittää myös videoita ja kuvamateriaalia.

Sovellus toimii myös sähköisenä arkistona. Sieltä löytyvät kaikki työterveyshuollon dokumentit, joiden tallentamiseen olet antanut luvan.

Voit kirjautua työterveyshuoltosovellukseen Asiointipalvelut -sivulla olevasta kirjautumislinkistä. Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa, sinun pitää tunnistautua pankkitunnuksilla. Jatkossa tunnistautumiseen riittää sähköpostiosoitteesi. Sen avulla saat sähköpostiisi kertakäyttöisen kirjautumiskoodin, jolla pääset kirjautumaan sovellukseen.

Työterveyshuoltosovelluksen kirjautumisohje (pdf)

Terveystarkastukset

Työterveyspalveluihin kuuluu säännöllinen yhteydenpito ja kutsut terveystarkastuksiin.

Työterveyshoitaja tekee perusterveyden kartoituksen, johon sisältyy tarveharkintaisesti esimerkiksi

 • haastattelu
 • pituus, paino ja painoindeksin laskeminen
 • verenpaineen mittaus
 • kuulon ja näön tarkastus
 • rokotusten tarkistaminen
 • keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus ja laboratoriokokeita.

Työterveyshoitaja ohjaa sinut työterveyslääkärille, jos sinulla on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, esimerkiksi iho-, hengitys-, tuki- ja liikuntaelimistön oireita, työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai kuntoutusarvioinnin tarve. Tarvittaessa voidaan pyytää myös työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin arviointia terveydentilastasi.

Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein, tarvittaessa useammin.

Sairauden hoito

Ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi voit sopia yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalveluiden hankkimisesta työterveyshuollosta.

Työterveyshuolto tuntee työperäiset sairaudet, mikä nopeuttaa niiden toteamista ja hoitoa. Tarpeen mukainen ja oikea-aikainen sairausloma ja/tai kuntoutus voivat jouduttaa työkykysi palautumista merkittävästi. Työterveyshuollon ammattilaiset osaavat arvioida työsi yhteyttä sairastumiseesi ja mahdollinen sairausloman pituus voidaan mitoittaa työsi vaatimusten mukaan.

Miten liityn työterveyshuoltoon?

 1. Selvitä alueesi työterveyspalvelujen tuottajat

  Voit käyttää apuna työterveyshakua.

 2. Ota yhteyttä työterveyshuollon toimijoihin

  Kerro tarpeesi ja pyydä tarjouksia.

 3. Kilpailuta palvelut

  Arvioi ja vertaile työterveyspalveluiden hintoja, palvelun sisältöjä ja muita ehtoja. Palveluntuottajat hinnoittelevat palvelunsa itse, joten eroja voi olla.

 4. Tarkista kuntasi toimintatavat

  Tarkista oman kuntasi sosiaali- ja terveys- tai elinkeinotoimesta, miten kotikuntasi järjestää työterveyspalvelut oman alueensa yrityksille ja yrittäjille ja onko ne mahdollisesti kilpailutettu. Saatat olla oikeutettu normaalia edullisempaan palveluhintaan. Maatalousyrittäjien sidosryhmillä on myös tarjolla omille asiakkailleen valmiiksi kilpailutettuja työterveyshuollon palvelupaketteja.

   

 5. Valitse sopivin

  Valitse itsellesi sopivin palveluntuottaja ja tee kirjallinen sopimus palveluista työterveyshuollon kanssa.

Palveluntuottajat ilmoittavat Melaan MYEL-vakuutetun maatalousyrittäjän liittymisestä työterveyshuoltoon. Sinun katsotaan liittyneen työterveyshuoltoon sinä päivänä, kun terveyskeskus tai lääkäriasema on vastaanottanut ilmoittautumislomakkeesi.

Kun kuulut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saat 20 prosentin alennuksen pakollisen työajan MATA-vakuutuksen vakuutusmaksusta.

20 % alennus MATA-työtapaturmavakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluvalle

MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saavat MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuunsa 20 prosentin alennuksen. Viimeistään 30.9. työterveyshuoltoon liittyneet uudet asiakkaat saavat alennuksen ensimmäisen kerran seuraavan vuoden maksustaan.

Yrittäjän lisäksi myös perheenjäsenenä vakuutettu voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennusta vakuutusmaksuunsa. Sen sijaan pelkän MATA-vakuutuksen ottaneilla ei ole oikeutta maksualennukseen. MYEL-vakuutuksen pitää olla voimassa tilakäynnin aikaan.
Lisäedellytys alennuksen saamiseksi on, että maatalousyrittäjä on sopinut työolosuhteiden kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Tilakäynneillä tehdään parannusehdotuksia, joilla ennaltaehkäistään terveysvaaroja. Vakuutusmaksualennus on voimassa tilakäynnin jälkeen neljä vuotta kerrallaan.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-maksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto ilmoittaa maatalousyrittäjän liittymisestä työtervyshuoltoon sekä kirjaa tehdyt tilakäynnit ja maatalousyrittäjän suostumuksella tilan työolosuhteet.

Tutustu myös Työterveyslaitoksen Työterveyshuollon hankintaoppaaseen ja Työterveyshuollon vaihtuminen kunnan ulkoistaessa palvelunsa -tietokorttiin.

Työnantajana toimiva maatalousyrittäjä on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut silloin kun hänellä on yksikin palkkasuhteinen työntekijä lyhyenkin ajan. Lisätietoja löydät ohjeesta: Tilapäistyöntekijöiden työterveyshuollon järjestäminen.

Melan tehtävät maatalousyrittäjien työterveyshuollossa voit lukea sivulta Työterveyshoitajalle.

Kelan korvaukset maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluville

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia. Korvaukset ovat samat, hankitpa palvelut julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Korvattavilla kustannuksilla on vuotuinen yrittäjäkohtainen enimmäismäärä. Kelan Asiointipalvelusta näet, kuinka paljon sinulle on kertynyt kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko on maksettu korvauksia. Näet myös minkä verran korvausrahaa on jäljellä. Palveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi.

MYEL-vakuutettu maatalousyrittäjä voi saada Kelan korvausta työterveyshuollon kustannuksista kun työterveyshuollon kanssa on sovittu työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöistä, toimenpiteistä, tehtävistä ja vastuista

 • 100% tilakäynnin kustannuksista *
 • 60% muun ehkäisevän työterveyshuollon kohtuullisista kustannuksista (terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmius, matkat)
 • 50% yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista

* Kela ei korvaa maatalouden asiantuntijan tilakäyntipalkkion arvonlisäveroa. Alv jää maatalousyrittäjän maksettavaksi.

Useat työterveyspalveluiden tarjoajat ovat solmineet suorakorvaussopimuksen Kelan kanssa. Saadaksesi Kelan suorakorvauksen työterveyshuollon palveluista, sinun täytyy tehdä suorakorvaussopimus työterveyshuollon kanssa.

Korvausten jälkeen maksettavaksesi jääneen osuuden voit vähentää maatalousverotuksessa.

Maatalousyrittäjän kuntoutuspalvelut

Työterveyshuollon kautta on mahdollista päästä kuntoutukseen ja saada kuntoutuksen ajalta ansiomenetystä korvaavaa kuntoutusrahaa. Myös sijaisapua on mahdollisuus saada.

Kuntoutusta järjestävät maatalousyrittäjille pääasiassa Mela, Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt.

Kuntoutusta Melasta

MYEL-kuntoutusta voi saada MYEL-vakuutettu, jonka työkyky entisessä työssä on uhattuna sairauden tai vamman vuoksi. MYEL-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta. Keinoja ovat elinkeinotuki työtä helpottaviin koneisiin tai laitteisiin, uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen. Myös koulutus uuteen ammattiin voi tulla kyseeseen. Kuntoutusta on haettava ja hakemukseen on liitettävä B-lääkärinlausunto sekä selvitys työoloista.

MYEL-kuntoutus

MATA-kuntoutusta voi saada tapaturman tai ammattitaudin perusteella. MATA-kuntoutusta on sekä ammatillista että lääkinnällistä. MATA-kuntoutusta ei tarvitse hakea erikseen, vaan Mela selvittää tarvittaessa kuntoutusmahdollisuudet ja on yhteydessä kuntoutettavaan.

MATA-kuntoutus

Kuntoutusta Kelasta

Kelan tehtävänä on järjestää vaikeavammaisille lääkinnällistä ja vajaakuntoisille ammatillista kuntoutusta. Näiden lisäksi Kelasta voi saada harkinnanvaraista kuntoutusta. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Lisätietoa kuntoutuksesta ja kuntoutuskursseista Kelan verkkosivuilta: kela.fi.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö