Ohita valikko

Työterveyshoitajalle

Melan tehtävinä maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ovat toiminnan kehittäminen, työterveyshuoltosovelluksen ylläpitäminen, tilakäyntien seuranta ja tapaturmavakuutusmaksualennuksen myöntäminen.

Kehitämme maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa

Vanha tilakäyntirekisteri korvautui lokakuussa 2020 uudella työterveyshuoltosovelluksella, joka toimii maatalousyrittäjien ja työterveyshuollon yhteisenä työkaluna maatalouden työolojen arvioinnissa ja kehittämisessä. Koulutamme sekä tuotamme uutta tietoa ja materiaalia työhyvinvoinnin edistämiseen. Tiivistämme verkostoyhteistyötä. Tutkimme mahdollisuuksia lisätä maatalousyrittäjien kiinnostusta työterveyshuollon palveluihin ja parantaa liittymisaktiivisuutta.

Ylläpidämme ja kehitämme työterveyshuoltosovellusta

Työterveyshuoltosovellus toimii sähköisenä työkaluna työoloselvityksen tekemisessä, raportoinnissa ja seurannassa. Tiedot tallennetaan vain maatalousyrittäjän suostumuksella. Maatalousyrittäjä voi myös itse tarkastella omia tietojaan ja esimerkiksi täyttää esitietolomakkeen ja kuitata tilakäynnillä annettuja suosituksia. Tietojen perusteella tuotamme raportointitietoa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Työolosuhdeselvitystietoja ei missään tapauksessa yhdistetä maatalousyrittäjän vakuutustietoihin.

Seuraamme tilakäyntien toteutumista

Seuraamme tilakäyntien toteutumista ja sovellus muistuttaa sähköpostilla tulevasta tilakäynnistä sekä maatalousyrittäjää että työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon tehtävä on ottaa yhteyttä yrittäjään ja sopia tilakäynti. Jos työterveyshuolto ei pysty tekemään tilakäyntiä, voi työterveyshuolto tehdä toimeksiannon meille. Silloin maatalouden asiantuntija voi yksin tehdä tilakäynnin maatalousyrittäjän suostumuksella.

Myönnämme alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta

Myönnämme 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluville maatalousyrittäjille. Tämä edellyttää maatalousyrittäjältä työterveyshuollon tilakäynnin vastaanottamista vähintään neljän vuoden välein.

20 % alennus MATA-työtapaturmavakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluvalle

MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saavat MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuunsa 20 prosentin alennuksen. Viimeistään 30.9. työterveyshuoltoon liittyneet uudet asiakkaat saavat alennuksen ensimmäisen kerran seuraavan vuoden maksustaan.

Yrittäjän lisäksi myös perheenjäsenenä vakuutettu voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennusta vakuutusmaksuunsa. Sen sijaan pelkän MATA-vakuutuksen ottaneilla ei ole oikeutta maksualennukseen. MYEL-vakuutuksen pitää olla voimassa tilakäynnin aikaan.
Lisäedellytys alennuksen saamiseksi on, että maatalousyrittäjä on sopinut työolosuhteiden kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Tilakäynneillä tehdään parannusehdotuksia, joilla ennaltaehkäistään terveysvaaroja. Vakuutusmaksualennus on voimassa tilakäynnin jälkeen neljä vuotta kerrallaan.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-maksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto ilmoittaa maatalousyrittäjän liittymisestä työtervyshuoltoon sekä kirjaa tehdyt tilakäynnit ja maatalousyrittäjän suostumuksella tilan työolosuhteet.


Työterveyshuoltosovellus

Melan työterveyshuoltosovellus on työterveyshoitajan väline maatalousyrittäjäasiakkaiden tietojen hallintaan. Sen tavoitteena on edistää työterveysyhteistyötä, tehostaa maatalouden työoloselvitysprosessia sekä siirtää työoloselvityksen painopistettä jälkikäteisestä raportoinnista selvityksen valmisteluun.

Mela myöntää työterveyshuoltoon liittyneille ja työterveyshuoltosovellukseen kirjatuille maatalousyrittäjille alennuksen tapaturmavakuutusmaksusta.

Työterveyshoitaja saa oikeuden käyttää työterveyshuoltosovellusta, kun työterveyshuolto on tehnyt tietoliikennesopimuksen Melan kanssa. Tietoliikennesopimus ja sovelluksen käyttö ovat työterveyshuolloille maksuttomia.

Opasvideot työterveyshuoltosovelluksen käyttöön

Olemme tuottaneet opasvideot helpottamaan työterveyshuoltosovelluksen käyttöä.

Ennen tilakäyntiä

Tarkista työterveyshuoltosovelluksesta maatalousyrittäjän oikeus Kela-korvauksiin. Tarkistus kannattaa tehdä samana päivänä kuin tilakäynti, terveystarkastus tai muu korvaukseen oikeuttava asia tehdään.

Lisätietoja

Melassa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita hoitavat
Tiina Pakarinen, puh. 029 435 2481
Märta Strömberg-Nygård, puh. 029 435 2242

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvät sähköpostit osoitteeseen tilakayntirekisteri(at)mela.fi.

Muut sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)mela.fi.s.


Työterveyshaku

Maatalousyrittäjä voi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja ilmoittaa halukkuutensa hankkia palveluita. Hän voi myös pyytää tarjouksia eri palvelun tuottajilta. Yhtenä vaihtoehtona kannattaa selvittää, onko kotikunnan tai omien sidosryhmien kautta mahdollista hankkia valmiiksi kilpailutettuja palvelupaketteja.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–67-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.


Kelan korvaukset maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluville

Kela korvaa tilakäynnin, terveystarkastusten ja sairaanhoidon kustannuksia vuotuiseen yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään asti. Lue lisää sivulta työterveyshuolto.


Maatalousyrittäjän kuntoutuspalvelut

Kuntoutusta järjestävät maatalousyrittäjille pääasiassa Mela, Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt. Lue lisää maatalousyrittäjän kuntoutuspalveluista sivulta työterveyshuolto.

Maatalousyrittäjien työkyvyn tueksi on tarjolla myös esimerkiksi kuntoremonttikursseja ja tuettuja lomia. Tutustu palveluihin sivulla työhyvinvointia maaseudun yrittäjille.


Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö

Lisätietoa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien terveyshuollon keskusyksikön (MYTKY) nettisivuilla. Sieltä löytyvät esimerkiksi tilakäynnillä tarvittavien lomakkeiden, työterveyshuoltosopimuksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mallipohjat.


Koulutus

Melan uusi työterveyshuoltosovellus – koulutus verkossa 8.10.2020, katso videot:

Tilaisuuden avaus, Märta Strömberg-Nygård, Mela

Uuden työterveyshuoltosovelluksen läpikäynti, Jerome Rannikko, Adalia Oy

Miten tästä eteenpäin? Arja Peltomäki Vastamaa, Mela

Tulevia koulutuspäiviä voit etsiä tapahtumista.


Linkkejä

Varhainen välittäminen
Tietoa Melan varhaisen välittämisen toiminnasta.

Välitä viljelijästä -verkosto
Melan koordinoima yhteistyöverkosto maatalousyrittäjien työkyvyn tueksi. Monet työterveyshuollot kuuluvat jo verkostoon, tervetuloa mukaan välittämään!

Välitä viljelijästä -projekti
Välitä viljelijästä -projektin yhteystiedot
Maksutonta ja luottamuksellista apua haasteellisessa elämäntilanteessa oleville maatalousyrittäjille.

Mistä apua?
Välitä viljelijästä -projektin lista auttavista tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Tietoa Melan vakuutuksista löydät nettisivuiltamme asiakasryhmien sivujen alta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö