Ohita valikko

Työterveyshoitajalle

Melan tehtävinä maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ovat toiminnan kehittäminen, tilakäyntirekisterin ylläpitäminen, tilakäyntien seuranta ja tapaturmavakuutusmaksualennuksen myöntäminen.

Kehitämme maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa

Uudistamme tilakäyntirekisteriämme ja kehitämme siitä työkalun maatalousyrittäjien ja työterveyshuollon yhteiseen käyttöön. Koulutamme sekä tuotamme uutta tietoa ja materiaalia työhyvinvoinnin edistämiseen. Tiivistämme verkostoyhteistyötä. Tutkimme mahdollisuuksia lisätä maatalousyrittäjien kiinnostusta työterveyshuollon palveluihin ja parantaa liittymisaktiivisuutta.

Ylläpidämme ja kehitämme työterveyshuollon tilakäyntirekisteriä

Työterveyshuollon ammattihenkilö merkitsee tilakäynnillä tehdyt havainnot työolosuhteista rekisteriin maatalousyrittäjän suostumuksella. Maatalousyrittäjä voi myös itse tarkastella omia tietojaan ja esimerkiksi kuitata tilakäynnillä annettuja suosituksia. Tietojen perusteella tuotamme raportointitietoa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Työolosuhdeselvitystietoja ei missään tapauksessa yhdistetä maatalousyrittäjän vakuutustietoihin. Tavoitteenamme on saada uudistettu tilakäyntirekisteri käyttöön syksyllä 2020.

Seuraamme tilakäyntien toteutumista

Seuraamme tilakäyntien toteutumista ja muistutamme kirjeellä tulevasta tilakäynnistä sekä maatalousyrittäjää että työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon tehtävä on ottaa yhteyttä yrittäjään ja sopia tilakäynti. Jos työterveyshuolto ei pysty tekemään tilakäyntiä, voi työterveyshuolto tehdä toimeksiannon meille. Silloin maatalouden asiantuntija voi yksin tehdä tilakäynnin maatalousyrittäjän suostumuksella.

Myönnämme alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta

Myönnämme 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluville maatalousyrittäjille. Tämä edellyttää maatalousyrittäjältä työterveyshuollon tilakäynnin vastaanottamista vähintään neljän vuoden välein.

20 % alennus MATA-työtapaturmavakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluvalle

MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saavat MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuunsa 20 prosentin alennuksen. Viimeistään 30.9. työterveyshuoltoon liittyneet uudet asiakkaat saavat alennuksen ensimmäisen kerran seuraavan vuoden maksustaan.

Yrittäjän lisäksi myös perheenjäsenenä vakuutettu voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennusta vakuutusmaksuunsa. Sen sijaan pelkän MATA-vakuutuksen ottaneilla ei ole oikeutta maksualennukseen. MYEL-vakuutuksen pitää olla voimassa tilakäynnin aikaan.
Lisäedellytys alennuksen saamiseksi on, että maatalousyrittäjä on sopinut työolosuhteiden kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Tilakäynneillä tehdään parannusehdotuksia, joilla ennaltaehkäistään terveysvaaroja. Vakuutusmaksualennus on voimassa tilakäynnin jälkeen neljä vuotta kerrallaan.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-maksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto ilmoittaa maatalousyrittäjän liittymisestä tilakäyntirekisteriin sekä kirjaa tehdyt tilakäynnit ja maatalousyrittäjän suostumuksella tilan työolosuhteet.


Tilakäyntirekisteri

Melan tilakäyntirekisteri on työterveyshoitajan väline maatalousyrittäjäasiakkaiden tietojen hallintaan. Uudistuva tilakäyntirekisteri toimii jatkossa myös sähköisenä työkaluna, jota voidaan käyttää maatalousyrittäjän työolosuhdeselvityksen tekemiseen, raportointiin ja seurantaan yhteistyössä maatalousyrittäjän kanssa.

Työterveyshoitaja tallentaa rekisteriin työterveyshuoltoon liittyneet maatalousyrittäjät ja tehdyt tilakäynnit. Työolosuhdetietoja työterveyshoitaja kirjaa maatalousyrittäjän suostumuksella.

Mela myöntää työterveyshuoltoon liittyneille ja tilakäyntirekisteriin kirjatuille maatalousyrittäjille alennuksen tapaturmavakuutusmaksusta.

Työterveyshoitaja saa oikeuden käyttää tilakäyntirekisteriä, kun työterveyshuolto on tehnyt tietoliikennesopimuksen Melan kanssa. Tietoliikennesopimus ja rekisterin käyttö ovat työterveyshuolloille maksuttomia.

Ennen tilakäyntiä

Tarkista tilakäyntirekisteristä maatalousyrittäjän oikeus Kela-korvauksiin. Tarkistus kannattaa tehdä samana päivänä kuin tilakäynti, terveystarkastus tai muu korvaukseen oikeuttava asia tehdään.

Lisätietoja

Melassa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita hoitavat
Tiina Pakarinen, puh. 029 435 2481
Märta Strömberg-Nygård, puh. 029 435 2242

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvät sähköpostit osoitteeseen tilakayntirekisteri (at) mela.fi.

Muut sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) mela.fi.s.


Työterveyshaku

Maatalousyrittäjä voi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja ilmoittaa halukkuutensa hankkia palveluita. Hän voi myös pyytää tarjouksia eri palvelun tuottajilta. Yhtenä vaihtoehtona kannattaa selvittää, onko kotikunnan tai omien sidosryhmien kautta mahdollista hankkia valmiiksi kilpailutettuja palvelupaketteja.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–67-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.


Kelan korvaukset maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluville

Kela korvaa tilakäynnin, terveystarkastusten ja sairaanhoidon kustannuksia vuotuiseen yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään asti. Lue lisää sivulta työterveyshuolto.


Maatalousyrittäjän kuntoutuspalvelut

Kuntoutusta järjestävät maatalousyrittäjille pääasiassa Mela, Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt. Lue lisää maatalousyrittäjän kuntoutuspalveluista sivulta työterveyshuolto.

Maatalousyrittäjien työkyvyn tueksi on tarjolla myös esimerkiksi kuntoremonttikursseja ja tuettuja lomia. Tutustu palveluihin sivulla työhyvinvointia maaseudun yrittäjille.


Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö

Lisätietoa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien terveyshuollon keskusyksikön (MYTKY) nettisivuilla. Sieltä löytyvät esimerkiksi tilakäynnillä tarvittavien lomakkeiden, työterveyshuoltosopimuksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mallipohjat.


Koulutus

Tulevia koulutuspäiviä voit etsiä tapahtumista.


Linkkejä

Varhainen välittäminen
Tietoa Melan varhaisen välittämisen toiminnasta.

Välitä viljelijästä -verkosto
Melan koordinoima yhteistyöverkosto maatalousyrittäjien työkyvyn tueksi. Monet työterveyshuollot kuuluvat jo verkostoon, tervetuloa mukaan välittämään!

Välitä viljelijästä -projekti
Välitä viljelijästä -projektin yhteystiedot
Maksutonta ja luottamuksellista apua haasteellisessa elämäntilanteessa oleville maatalousyrittäjille.

Mistä apua?
Välitä viljelijästä -projektin lista auttavista tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Tietoa Melan vakuutuksista löydät nettisivuiltamme asiakasryhmien sivujen alta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö