Ohita valikko

Melan vuosi 2022: Henkilöstö

Varmistamme, että henkilöstövoimavarat vastaavat kehittyvän toimintamme tarpeisiin.

Panostimme henkilöstön tukemiseen ja työhyvinvointiin hybridityössä. Teimme hyvässä yhteistyössä työyhteisön kehittämissuunnitelman, joka viitoittaa henkilöstömme osaamista, jaksamista ja työhyvinvointia koskevaa vuoropuhelua tulevina vuosina. Saimme Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen osoituksena sosiaalisesta vastuullisuudesta ja perheystävällisyyden toteuttamisesta työyhteisössämme.

Henkilöstövoimavarat ja työhyvinvoinnin edistäminen

Hybridityö jatkui Melassa laajana vuonna 2022. Työt sujuivat pääsääntöisesti hyvin. Panostimme erityisesti hybridityöskentelyn tukemiseen työtä tukevilla ohjeistuksilla ja valmennuksilla sekä työntekijöille että esihenkilöille. Fyysiseen jaksamiseen panostimme muun muassa uudistetulla digitaukojumpalla ja tietoiskuilla.

Mittavan eläke- ja vakuutussovellushankkeen jälkityöt jatkuivat, mikä sitoi edelleen henkilöstövoimavaroja. Myös muu sovelluskehittäminen ja ICT-hallinnon vahvistaminen vaati resurssointia. Panostimme edelleen tapaturmakorvauskäsittelyn kehittämiseen ja käsittelyaikojen lyhentämiseen.

Laajan sisäisen yhteistyöhankkeen jälkeen saimme uuden intran käyttöön henkilöstön tukemiseksi. Uusi intra on aiempaa informatiivisempi, saavutettavampi ja tukee entistä paremmin tiedon hakemista.

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus, joka muodostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työntekijäkokemuksen ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi kokosimme henkilöstön kanssa yhteistyössä työyhteisön kehittämissuunnitelman. Monitahoisen asian kiteyttämiseksi hyödynsimme Työterveyslaitoksen työkykytalomallia. Uskomme siihen, että hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan asiakaskokemuksen.

Useamman vuoden panostuksen jälkeen saimme marraskuussa Väestöliiton myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen työyhteisössä. Melassa perheystävällisyys sisältyy toimintakulttuuriimme ja on näin osa arkeamme. Uskomme, että perheystävällinen toimintatapa tekee meistä paremman ja houkuttelevamman työyhteisön. Hyvä työyhteisö tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja motivaatiota, mikä taas tehostaa toimintaamme. Olemme viestineet asiasta laajasti ja ottaneet perheystävällisyyden esille lakisääteisissä suunnitelmissa.

Melassa työskenteli vuoden 2022 lopussa 218 toimihenkilöä mukaan lukien Välitä viljelijästä -projektin 18 määräaikaista työntekijää (2021: 205). Vuoden keskimääräinen nettohenkilömäärä eli varsinainen toimihenkilövahvuus oli 178,3 (2021: 168,9) ilman Välitä viljelijästä -projektia. Mela-asiamiehiä toimihenkilöistä oli vuoden lopussa 31, joista 26 oli kokoaikaisia. Vuoden lopussa työsuhteessa olevista toimihenkilöistä 72,5 % oli naisia ja 27,5 % miehiä. Henkilöstömme keski-ikä oli 48,8 vuotta (2021: 48,7).

Sairauspoissaolot kasvoivat edellisistä vuosista lähinnä koronasta johtuen (2022: 3,9 %, 2021: 3,0 % ja 2020: 2,2 %). Henkilöstömme vaihtuvuus kasvoi myös johtuen eläkkeiden indeksikorotukseen liittyviin eläkkeelle jääntien ajoituksiin (2022: 8,9 %, 2021: 6,0 %).

Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat 9,9 miljoonaa euroa, mikä oli noin 4,2 % enemmän kuin vuonna 2021. Välitä viljelijästä -projektin toimihenkilöiden palkat eivät sisälly edellä kerrottuun palkkasummaan.

Takaisin sivulle Melan vuosi 2022

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö