Ohita valikko

Melan vuosi 2020: Toimitusjohtajan katsaus

Koronapandemia on vaikuttanut maaliskuusta 2020 alkaen vahvasti meidän kaikkien arkeen. Tautitilanteen hallinta on edellyttänyt poikkeuksellisia toimia. Melan asiakaskunnassa koronarajoitusten vaikutukset ovat osuneet voimakkaasti toimintaedellytyksiin erityisesti luovilla aloilla ja maaseudun liitännäiselinkeinoissa.

Melassa reagoimme uuteen tilanteeseen nopeasti. Siirryimme pääsääntöiseen etätyöskentelyyn. Uusien sähköisten työvälineiden avulla saimme asiakaspalvelun, hakemuskäsittelyn sekä etuuksien maksatuksen jatkumaan häiriöttä. Lähdimme toteuttamaan uusia verkkopalveluja vakuutettujemme työkyvyn ja työssä jaksamisen tueksi, kun henkilökohtaiset tapaamiset eivät enää olleet mahdollisia.

Koronatilanteen aiheuttamia maksuvaikeuksia helpotettiin vakuutusmaksuja koskevalla ylimääräisellä korottomalla maksuajalla, joka koski sekä yrittäjiä että apurahansaajia. Luopumistuen saajien ansiorajoitukset poistettiin määräaikaisesti lainsäädännöllä, jolla helpotettiin maaseudun kausityövoimapulaa ja varmistettiin huoltovarmuutta poikkeuksellisessa tilanteessa.

Melan asiakkaiden sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksien määrän kehityksessä korona ei näkynyt. Sosiaalinen eristäytyminen jopa vähensi kausi-influenssatapauksia ja monet ei-kiireettömän hoidon tilanteet lykkääntyivät koronan vuoksi. Ihmisten jaksamisen osalta koronan ja eristäytymisen vaikutukset sen sijaan alkavat näkyä. Kaipaus henkilökohtaisiin tapaamisiin tulee selkeästi esiin muun muassa Välitä viljelijästä -projektissa.

Työkykyä tukevien palvelujen kehittämisen merkitys korostuu poikkeuksellisina aikoina. Kehittämistyötä jatkettiin myös lomituksen osalta. Lomituksen toimivuuden varmistamiseksi käynnistimme paikallisyksikköverkoston uudelleenorganisoinnin. Lomitushallinnon pidemmän aikavälin kehittämisvaihtoehtoja pohditaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla työryhmässä, jossa olemme mukana.

Koronapandemian tuomista haasteista huolimatta toimintamme onnistui viime vuonna monella mittarilla. Melan asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla. Asiakkaidemme kokonaiskuva Melasta kehittyi myönteisesti. Vuodenvaihteessa saimme käyttöön uuden eläkevakuutussovelluksen, joka antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet asiakkaidemme palveluiden kehittämiseen. Myös Melan sijoitusten tuotto päättyneenä vuonna oli hyvä.

Lämpimät kiitokset tästä poikkeuksellisesta vuodesta asiakkaillemme, henkilöstölle, hallinnolle ja yhteistyökumppaneillemme. Vaikka etätyöskentely jatkuu, teemme työtä yhdessä, yhteisten tavoitteiden eteen. Hyvällä yhteistyöllä myös saavutamme tavoitteemme!

Päivi Huotari

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö