Ohita valikko

Lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmä jätti loppuraporttinsa

Sosiaali- ja terveysministeriön 29.6.2016 asettama maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmä jätti tänään loppuraporttinsa ministeri Rehulalle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää lomitusjärjestelmien toimeenpanon ja lomituspalvelujen uudistamistarpeet lomituksen siirtyessä maakuntien tehtäväksi. Työryhmässä oli sosiaali- ja terveysministeriön, maataloustuottajien, Maatalouslomittajat ry:n, Kuntaliiton ja Melan edustus.

Loppuraportissa työryhmä esittää, että maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille, turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisvastuu keskitettäisiin Pohjanmaan maakunnalle ja poronhoitajien sijaisavun järjestämisvastuu Lapin maakunnalle sekä lomituksen valvonta ja ohjaus uudelle Valtion lupa- ja valvontavirastolle (LUOVA).

Maatalouden lomitusjärjestelmän uudistamistoimenpiteinä työryhmä esittää muun muassa, että vuosilomaoikeus olisi tilakohtainen, vuosilomapäivien määrä korotettaisiin nykyisestä 26 päivästä 31 päivään, lomitusmaksuja alennettaisiin, tuetun maksullisen lomituksen eli lisävapaan tuntimäärä korotettaisiin 200 tuntiin vuodessa ja itse hankitun lomituksen käyttöä edistettäisiin korottamalla korvausta. Lisäksi työryhmä esittää, että myös elinkeinoverolain piirissä olevat yrittäjät pääsisivät lomituspalveluiden piiriin.

Loppuraportissa esitetään myös, että Melan lakisääteinen rooli lomitusjärjestelmien toimeenpanossa ja ohjauksessa poistuisi. Esityksen mukaan Melalle säädettäisiin mahdollisuus tuottaa lomitukseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Maakunnat ja LUOVA voisivat jatkossa hankkia tarvittavaa asiantuntemusta palveluina Melalta.

Työryhmän loppuraportin osana on hallituksen esitysluonnos eduskunnalle. Lue työryhmän loppuraportti sekä sosiaali- ja terveysministeriön tiedote asiasta.

Lisätietoja: Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, työryhmän jäsen, johtaja Antti Huhtamäki puh. 050 501 0200

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö