Ohita valikko

Työkykypalvelut, rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa

Pirjo Saari
Mela
Revontulenpuisto 2 C
02100 ESPOO
Puh. 029 4352460

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna-Maria Keskinen
Mela
Revontulenpuisto 2 C
02100 Espoo
Puh 029 435 2251

Prosessin nimi

Työturvallisuus ja työkyvyttömyysriskin hallinta

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Työturvallisuuden ja työkyvyttömyysriskin hallinnan rekisteriä käytetään työturvallisuustyöhön ja työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvissä tehtävissä. Käsittelyperusteena on rekisteröidyn suostumus ja Melan lakisääteinen velvoite (MYEL 114 § 1 mom. 1, 2. ja 10 k., MYEL 115 §, MATAL 147 §). Lain mukaan Melan tulee edistää maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työsuojelua mukaan lukien työsuojeluun liittyvän tutkimuksen, koulutuksen ja tiedottamisen. Lisäksi Melalla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen ja riskien ennaltaehkäisemiseksi eli se voi tarjota asiakkailleen työkyvyttömyysriskin hallitsemiseen tähtääviä palveluja, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä tai vähentää työkyvyttömyyttä.

Työturvallisuus ja työkyvyttömyysriskin hallintaprosessiin liittyvät rekisterit ja sovellukset:

 • Apuraharekisteri apurahojen myöntämistä varten (yksityishenkilöille)
 • Viljelijän työkykymittari
 • Kilpailurekisterit erilaisia Työkykypalveluiden kilpailuja varten
 • Tapahtumarekisterit erilaisia Työkykypalveluiden tapahtumia varten

Tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmät

 • Melan asiakkaat
 • Melan käsittelijät
 • Sidosryhmien yhteyshenkilöt
 • Kilpailuihin osallistuvat

Rekisteröidyn henkilötiedot ryhmittäin

Asiakastiedot

 • Asiakkaan nimi
 • Asiakkaan yhteystiedot
 • Tuotantosuunta ja apurahasegmentti (tiede-/taide)
 • Ikäluokka (Työkykymittarissa anonymisoituna)
 • Sukupuoli (Työkykymittarissa anonymisoituna)
 • Fiksut farmivideot kilpailuun osallistuvien oppilaitosta edustavan yhteyshenkilön tiedot
 • IP-osoite Viljelijän työkykymittarissa 6 kuukauden ajan.

Melan käsittelijät

 • Käsittelijän nimi

Sidosryhmät

 • Organisaation vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaista tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään rekisteröitymisten yhteydessä (esim. kilpailut tai tapahtumat tai kyselyt).

Apurahoihin liittyvät yksityishenkilötiedot saadaan apurahahakemuksista.

Sidosryhmät toimittavat myös itse tietonsa Melaan mm. kilpailuiden yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.

Apuraharekisteristä tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella.

Virtaa verkosta – osallistujien nimet luovutetaan kurssin vetäjille rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Automaattinen käsittely ja profilointi

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö