Ohita valikko

Tutkimusaineistopyynnöt

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Sonja Lilius
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2345

Prosessin nimi 

Erilliset tutkimusaineistopyynnöt prosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietolain mukaisen historiallinen tai tieteellinen tutkimus, tai tilastointi aineiston työstäminen (12 § 1 mom 6 kohta). 

Rekisteri muodostetaan kunkin tietopyynnön tarpeisiin erikseen ja sen sisältö kuvataan tarkemmin kyseisen tietopyynnön asiakirjoissa. Henkilön tunnistetietoa käytetään vain eri tietolähteistä (Melan sovellukset) poimittavien tietojen yhdistämiseen. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

  • Melan asiakkaat 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

  • henkilötiedot  
  • pyydetyn aineiston tiedot 

 Rekisteröidyn henkilötiedot 

Henkilötiedot voivat olla Melan Asiakkuuden hoitaminen, Vakuuttaminen, Eläke-, Tapaturma, Sairauspäiväraha-, Kuntoutus-, Tilakäynti-, Lomitus- tai Poronhoitajien sijaisapuprosesseista tutkimusaineistopyynnön mukaisesti. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot poimitaan kerta-ajolla kunkin tietopyynnön kohdalla erikseen sovittavana ajankohtana. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tiedot luovutetaan vain tietopyynnössä erikseen mainitulle tietojen vastaanottajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö