Ohita valikko

Tutkimusaineistopyynnöt

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Henri Virtanen
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2424

Prosessin nimi 

Erilliset tutkimusaineistopyynnöt prosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohdan mukaisesti käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Tietosuojalain 4 §:n mukaisesti 3) käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden; tai 4) henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden.

Rekisteri muodostetaan kunkin tietopyynnön tarpeisiin erikseen ja sen sisältö kuvataan tarkemmin kyseisen tietopyynnön asiakirjoissa. Henkilön tunnistetietoa käytetään vain eri tietolähteistä (Melan sovellukset) poimittavien tietojen yhdistämiseen. Tietojen pyytäjän tulee esittää perusteet, joilla tietojen pyynnön käyttötarkoitus on todennettavissa.

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

  • Melan asiakkaat 

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

  • henkilötiedot  
  • pyydetyn aineiston tiedot 

 Rekisteröidyn henkilötiedot 

Henkilötiedot voivat olla Melan Asiakkuuden hoitaminen, Vakuuttaminen, Eläke-, Tapaturma, Sairauspäiväraha-, Kuntoutus-, Tilakäynti-, Lomitus- tai Poronhoitajien sijaisapuprosesseista tutkimusaineistopyynnön mukaisesti. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot poimitaan kerta-ajolla kunkin tietopyynnön kohdalla erikseen sovittavana ajankohtana. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tiedot luovutetaan vain tietopyynnössä erikseen mainitulle tietojen vastaanottajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö