Ohita valikko

Turkistuottajien lomitus

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Päivi Wallin
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2343 

Prosessin nimi 

Turkistuottajin lomitusprosessi 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Turkistuottajien lomituspalveluiden seuranta ja tilastointi. Itsejärjestetyn lomituksen korvauksista tehdään ilmoitus verottajalle.

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Turkistuottaja 
 • Palvelun tuottajat 

 Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • Henkilötiedot  
 • Turkistilojen tiedot 
 • Palveluntuottajan perustiedot 
 • Vuosilomahakemusten, korvaushakemusten, päätösten perustiedot  
 • Oikaisupäätösten ja korvauspäätösten käsittelytilastot 

Rekisteröidyn henkilötiedot 

 • Henkilötunnus 
 • Nimitiedot 
 • Osoitetiedot

Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 
 • Käsittelyiden asiakirjatiedot 
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Kirjalliset vuosilomahakemukset, korvaushakemukset ja päätökset. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tiedot palvelun tuottajille maksetuista korvauksista luovutetaan verottajalle. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö