Ohita valikko

Asiakkuuden hoitaminen

Rekisterinpitäjä  

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
PL 16
02101 ESPOO
Puh. 029 435 11 

Yhteyshenkilö prosessia koskevissa asioissa 

Antti Huhtamäki
Mela
Revontulenpuisto 2 C 
02100 ESPOO
Puh. 029 435 2206 

Prosessin nimi 

Asiakkuuden hoitamista tukevat prosessit 

Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisteri toimii keskitetysti Melan henkilöasiakkaiden henkilötietojen rekisterinä tukien Melan kaikkia muita prosesseja vakuutusasioiden, eläkeasioiden, tapaturma-asioiden ja lomituksen oikaisuvaatimusten valmistelussa, ratkaisussa, muutoksenhaussa ja maksamisessa sekä asiakaspalvelussa.  

Asiakkuuden hoitamisen prosessissa käytettävät sovellukset ovat asiakassovellus, asianhallintasovellus sekä asiakirjahallinta. 

Tietosisältö 

Rekisteröityjen ryhmät  

 • Melan asiakkaat 
 • Melan käsittelijä

Rekisteröitävät tiedot jakautuvat henkilötietoryhmiin 

 • henkilötiedot 
 • käsittelytiedot

Rekisteröidyn henkilötiedot 

 • Henkilötunnus 
 • Nimitiedot 
 • Asiointikieli 
 • Osoite 
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero 
 • Asuinkuntatiedot 
 • Pankkitiedot 
 • Suoramaksutiedot 
 • Verotiedot ennakonpidätysperusteista 
 • Edunvalvontatiedot 
 • Maksuvastuusuhdetiedot 

 Rekisteröidyn käsittelytiedot 

 • Vireilläolotiedot 
 • Ratkaisutiedot 
 • Käsittelyiden asiakirjatiedot 
 • Käsittelyyn liittyvät asiakirjatiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyn tiedot päivittyvät hakemusprosessin yhteydessä rekisteröidyltä itseltään saadulta hakemukselta tai muusta dokumentaatiosta. Käsittelyn edetessä tietoja voidaan täydentää seuraavista tietolähteistä 

 • Rekisteröity 
 • Edunsaaja 
 • Eläketurvakeskus 
 • Kela 
 • Posti 
 • Verottaja 
 • Apteekit 

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Kaikki rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai silloin, kun luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja. 

Tietoja luovutetaan Melan prosesseihin Vakuuttaminen, Eläke, Tapaturma, Lomitus ja Poronhoitajien sijaisapu. Asiakaspalvelututkimuksia varten luovutetaan tutkimuksen tekijälle päätöksen saaneiden yhteystiedot, jos asiakas ei ole antanut tietojenluovutuskieltoa. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Suojatoimista on sovittu henkilötietojen käsittelijän kanssa tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. 

Automaattinen käsittely ja profilointi 

Asiakkuuden hoitamisen prosessissa ei käytetä automaattista käsittelyä eikä profilointia. 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö